Δι@υγεια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

15/2/2017

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 15/02/2018 12:11:56
line
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 15/02/2018 15:13:27
line

14/2/2018

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 14/02/2018 10:27:53
line
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 14/02/2018 15:21:41
line

13/2/2017

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 13/02/2018 07:59:01
line

12/2/2018

 

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/02/2018 17:26:09
line

Οργανωτικού και Διοικητικού Περιεχομένου/

Προκήρυξη
πλήρωσης
θέσεων

), ήτοι την 23-02-2018, ημέρα Παρασκευή

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/02/2018 10:58:27
line
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/02/2018 11:48:26
line

5/2/2018

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 05/02/2018 13:21:16
line
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 06/02/2018 09:21:10
line

2/2/2018

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 02/02/2018 12:11:39
line
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 02/02/2018 12:00:19
line
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 02/02/2018 15:43:39
line

1/2/2018

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 01/02/2018 13:48:13
line

31/1/2018

Οργανωτικού και Διοικητικού Περιεχομένου/

Προκήρυξη
πλήρωσης
θέσεων

), ήτοι την 10-02-2018 ημέρα Σάββατο

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 31/01/2018 12:55:28
line
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 31/01/2018 12:38:01
line
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 31/01/2018 12:15:27
line
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 31/01/2018 15:33:50
line

 

30/1/2018

ΑΔΑ: ΨΛΖΒΟΛ4Ψ-ΨΔΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αρ.69 Εκκρεμεί αίτημα ανάκλησης

Οργανωτικού και Διοικητικού Περιεχομένου/

Προκήρυξη
πλήρωσης
θέσεων

), ήτοι την 11/02/2018, ημέρα Κυριακή

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 30/01/2018 13:40:59
line
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 30/01/2018 14:39:14
line
ΑΔΑ: ΨΛΖΒΟΛ4Ψ-ΨΔΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αρ.69 Εκκρεμεί αίτημα ανάκλησης

29/1/2018

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 29/01/2018 10:05:20
line
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 29/01/2018 13:40:16
line
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 29/01/2018 16:20:15
line
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 29/01/2018 16:51:06
line

24/1/2018

22/1/2018

(Αναζήτηση: Ανά είδος/ Πράξεις Οργανωτικού και Διοικητικού Περιεχομένου/

Προκήρυξη
πλήρωσης
θέσεων
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 22/01/2018 12:04:55
line
ΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού

Φορέας: ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 22/01/2018 12:40:19
line

line

17/1/2018

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 17/01/2018 14:39:10
line

16/1/2018

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 16/01/2018 11:26:29
line
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 16/01/2018 15:33:44
line

15/1/2018

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 15/01/2018 08:28:08
line
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 15/01/2018 08:11:47
line
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 15/01/2018 08:11:47
line

14/1/2018

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 14/01/2018 14:02:56
line
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 14/01/2018 14:02:56
line

13/1/2018

» του Υπουργείου (Αναζήτηση: Ανά είδος/ Πράξεις Οργανωτικού και Διοικητικού Περιεχομένου/

Προκήρυξη
πλήρωσης
θέσεων

» του Υπουργείου (Αναζήτηση: Ανά είδος/ Πράξεις Οργανωτικού και Διοικητικού Περιεχομένου/

Προκήρυξη
πλήρωσης
θέσεων
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 13/01/2018 16:38:45
line

» του Υπουργείου (Αναζήτηση: Ανά είδος/ Πράξεις Οργανωτικού και Διοικητικού Περιεχομένου/

Προκήρυξη
πλήρωσης
θέσεων

ΜΟΡΦΩΣΗ

line

12/1/2018

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/01/2018 16:43:26
line
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/01/2018 09:27:01
line
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/01/2018 12:33:50
line

11/1/2018

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 11/01/2018 12:01:25
line
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 11/01/2018 12:25:08
line