Δι@υγεια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

26/5/2017

25/5/2017

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 25/05/2017 13:40:41
line

24/5/2017

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 24/05/2017 12:11:29
line
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 24/05/2017 10:22:02
line

23/4/2017

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 23/05/2017 14:22:31
line
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 23/05/2017 13:40:53
line

22/5/2017

19/5/2017

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 19/05/2017 11:23:56
line
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 19/05/2017 09:46:43
line
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 19/05/2017 12:22:56
line
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 19/05/2017 14:03:34
line

18/5/2017

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 18/05/2017 16:40:05

17/5/2017

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 17/05/2017 09:45:32
line

15/5/2017

ΑΔΑ: ΩΠ6ΙΩΡΤ-ΞΔ9 – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 15/05/2017 11:49:41
line

12/5/2017

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 11/05/2017 13:09:02
line

11/5/2017

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 11/05/2017 15:22:00
line
 line
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 11/05/2017 13:09:02
line
 line
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 11/05/2017 15:22:00

10/5/2017

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 10/05/2017 13:24:20
line

9/5/2017

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 09/05/2017 11:04:59
line

4/5/2017

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 02/05/2017 13:23:00
line

26/4/2017

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 26/04/2017 12:39:12
line
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 26/04/2017 13:22:24
line

24/4/2017

21/4/2017

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 21/04/2017 11:30:37