Δι@υγεια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

12/1/2017

(Αναζήτηση: Ανά είδος/ Πράξεις Οργανωτικού και Διοικητικού Περιεχομένου/

Προκήρυξη
πλήρωσης
θέσεων
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/01/2017 13:35:25
line

11/1/2017

10/1/2017

 

4/1/2017

 

3/1/2017

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 03/01/2017 11:56:13
line
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 03/01/2017 13:11:28
line

2/1/2017

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 02/01/2017 12:36:33
line

30/12/2016

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 30/12/2016 10:48:21
line
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 30/12/2016 13:08:27
line

29/12/2016

28/12/2016

27/12/2016

23/12/2016

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 23/12/2016 09:32:39
line

22/12/2016

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 22/12/2016 12:22:54
line
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 22/12/2016 11:40:52
line

line21/12/2016

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 21/12/2016 17:05:04
line

20/12/2016

19/12/2016

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 19/12/2016 09:24:53
line

line16/12/2016

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 16/12/2016 10:26:22
line
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 16/12/2016 10:25:44
line
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 16/12/2016 14:47:35
line

15/12/2016

 

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 15/12/2016 11:56:28
line

14/12/2016

ΑΔΑ: 6ΒΡΥ469Β7Ξ-ΦΙΒ – ΠΡOΣKΛHΣH EKΔHΛΩΣHΣ ENΔIAΦEPONTOΣ για πρόσληψη με το ΠΔ 407/80

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 14/12/2016 14:55:00
line

8/12/20116

 

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 08/12/2016 13:02:01
line

7/12/2016

6/12/2016

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 06/12/2016 15:43:13
line

5/12/2016