Θέση εργασίας στο Α.Π.Θ.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Εφαρμογή καινοτόμων συγκοινωνιακών λύσεων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος σε πόλεις της Μεσογείου», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους,…

Continue Reading

Θέση εργασίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στo πλαίσιo υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 4314 και τίτλο AQUASPACE – Ecosystem approach to making Space for Aquaculture,(εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και τελεί υπό την επιστημονική…

Continue Reading

Θέση εργασίας στο Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ), για την υλοποίηση του έργου «Erasmus+/Δράση ΚΑ1 2016-2017» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Erasmus+», με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Παναγιώτη Τζιώνα, Καθηγητή της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τμήματος…

Continue Reading

Θέση εργασίας στο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας

Για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, μίας (1) θέσης Εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο «την Διοικητική – Τεχνική υποστήριξη» του Διιδρυματικού – Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση της Εκπαίδευσης – MANEDU 2016-2017» των τμημάτων Διοίκησης…

Continue Reading

Προκηρύξεις για θέσεις εργασίας στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (Τελευταία Ενημέρωση 25/5/2017)

Για σήμερα 25/5/2017 έχουν προκηρυχθεί θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων σε διάφορους Δήμους της χώρας και σε οργανισμούς και επιχειρήσεις του Δημόσιου τομέα. Αναλυτικά:

Continue Reading

ΥΠΕΣ: 105 προσλήψεις εποχικων σε δήμους της Κρήτης

Τη σύναψη 105 συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (έως 8 μήνες), ενέκρινε ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης, σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κρήτης για τη στελέχωση των υπηρεσιών τους.| Η μισθοδοσία των 105 συμβασιούχων είναι ανταποδοτική και προκύπτει από το αντίτιμο που…

Continue Reading

Συνεχίζονται οι προσλήψεις 82 ατόμων στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ)  εκδηλώνει ενδιαφέρον για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ».

Continue Reading