Δι@υγεια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

17/10/2018

Τηλέφωνο: 2661362162 E-mail: simati@pin.gov.gr 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΘΕΣΗΣ

ΕΝΟΣ (1) ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 17/10/2018 13:26:32
line
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 17/10/2018 14:19:11
line
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 17/10/2018 11:00:33
line
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 17/10/2018 12:36:27
line

16/10/2018

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 16/10/2018 09:51:10
line
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 16/10/2018 13:06:43
line

line

1/10/2018

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 01/10/2018 12:50:31
line
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 01/10/2018 08:45:06
line
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 01/10/2018 14:23:24
line

25/9/2018

24/9/2018

είδος/ Πράξεις Οργανωτικού και Διοικητικού Περιεχομένου/

Προκήρυξη
πλήρωσης
θέσεων

) και στις

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 24/09/2018 11:59:26
line
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 24/09/2018 14:30:05
line
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 24/09/2018 13:07:57
line

19/9/2018

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 19/09/2018 10:58:16
line
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 19/09/2018 14:13:52
line
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 19/09/2018 14:50:08
line
Φορέας: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 19/09/2018 14:43:11
line

18/9/2018

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 18/09/2018 13:14:43
line
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 18/09/2018 07:57:59
line
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 18/09/2018 10:21:39
line

17/9/2018

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 17/09/2018 09:06:55
line

14/9/2018

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 14/09/2018 08:31:00
line
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 14/09/2018 10:13:49
line

13/9/2018

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 13/09/2018 13:03:55
line
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 13/09/2018 12:16:40
line
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 13/09/2018 12:59:42

line

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 13/09/2018 13:16:51
line
line

12/9/2018

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/09/2018 14:42:55
line
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/09/2018 10:34:19
line

11/9/2018

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 11/09/2018 12:27:37
line
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 11/09/2018 12:56:54
line