Δι@ύγεια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

 

20/11/2019

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 20/11/2019 10:35:46
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 20/11/2019 12:53:42
Είδος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Θεματικές: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ\

19/11/2019

18/11/2019

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 18/11/2019 13:58:06
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 18/11/2019 09:30:09
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 18/11/2019 11:27:14

 

15/11/2019

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 15/11/2019 08:27:46

 

14/11/2019

13/11/2019

 

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 13/11/2019 11:50:24
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 13/11/2019 10:20:57
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 13/11/2019 13:33:53
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 13/11/2019 14:20:33
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 13/11/2019 13:40:52
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 13/11/2019 16:31:05

12/11/2019

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/11/2019 12:50:21
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/11/2019 12:56:25
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/11/2019 13:35:08
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/11/2019 15:43:44

 

11/11/2019

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 11/11/2019 12:32:50
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 11/11/2019 13:07:56
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 11/11/2019 13:09:54
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 11/11/2019 14:26:50
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 11/11/2019 14:33:23

Είδος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Θεματικές: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ\

08/11/2019

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 08/11/2019 13:14:37
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 08/11/2019 13:35:49
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 08/11/2019 14:43:12

 

07/11/2019

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 07/11/2019 11:17:02
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 07/11/2019 11:20:12
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 07/11/2019 12:11:12
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 07/11/2019 13:35:38
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 07/11/2019 13:19:10

06/11/2019

05/11/2019

 

04/11/2019

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 04/11/2019 10:25:07
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 04/11/2019 12:27:03
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 04/11/2019 12:12:58