Δι@ύγεια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

19/11/2018

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 19/11/2018 09:38:24
line

16/11/2018

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 16/11/2018 09:11:47
line
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 16/11/2018 14:23:37
line
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 16/11/2018 23:23:53
line
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 16/11/2018 14:06:27
line

15/11/2018

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 15/11/2018 13:16:33
line

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 15/11/2018 14:18:26
line
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 15/11/2018 15:22:27
line

14/11/2018

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 14/11/2018 15:45:16
line
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 14/11/2018 15:49:37
line
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 14/11/2018 11:53:13
line

 

13/11/2018

 

12/11/2018

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/11/2018 10:57:16
line

9/11/2018

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 09/11/2018 07:47:30
line
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 09/11/2018 09:01:15
line

8/11/2018

 

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 08/11/2018 10:50:05
line
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 08/11/2018 08:04:26
line
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 08/11/2018 14:49:24
line

7/11/2018

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 07/11/2018 11:08:37
line
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 07/11/2018 11:02:58
line
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 07/11/2018 12:25:15
line
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 07/11/2018 11:08:37
line
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 07/11/2018 11:32:07
line
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 07/11/2018 13:28:42
line
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 07/11/2018 15:37:30
line

6/11/2018

line

5/11/2018

2/11/2018

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 02/11/2018 15:25:56
line

Περίληψη 

προκήρυξης
πλήρωσης
θέσης

Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) του ΤΕΙ Δυτικής

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 02/11/2018 08:51:07
line

1/11/2018

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 01/11/2018 14:49:18
line
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 01/11/2018 14:48:16
line
line