Αιτήσεις για τον διαγωνισμό μαθητών – μεταφραστών στην Κομισιόν

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 226
komisionΞεκίνησαν οι δηλώσεις συμμετοχής μαθητών λυκείων στον ετήσιο διαγωνισμό νεαρών μεταφραστών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, «Juvenes Translatores».
Τα ενδιαφερόμενα λύκεια μπορούν μέχρι τις 20 Οκτωβρίου να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/translatores.
Η αίτηση διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, οι οποίες για πρώτη φορά περιλαμβάνουν τα κροατικά.
Ο διαγωνισμός, που διοργανώνεται για έβδομη χρονιά, θα πραγματοποιηθεί στις 28 Νοεμβρίου, ταυτόχρονα σε όλα τα σχολεία που θα επιλεγούν. Είναι ανοικτός σε μαθητές κάθε εθνικότητας που γεννήθηκαν το 1996.
Οι μαθητές (2 έως 5 από κάθε σχολείο) μεταφράζουν ένα μονοσέλιδο κείμενο σε έναν από τους 552 γλωσσικούς συνδυασμούς της επιλογής τους, από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Το 2013 είναι το Ευρωπαϊκό Ετος των Πολιτών, συνεπώς τα προς μετάφραση κείμενα του φετινού διαγωνισμού θα επικεντρωθούν στην ευρωπαϊκή ιθαγένεια και τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από αυτήν – για τους ιδιώτες, τους καταναλωτές, τους νόμιμους κάτοικους, τους φοιτητές, τους εργαζόμενους ή τους πολιτικούς παράγοντες.
Η διόρθωση των κειμένων γίνεται από μεταφραστές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίοι επιλέγουν έναν νικητή ανά χώρα. Οι νικητές θα προσκληθούν στις Βρυξέλλες για να παραλάβουν τα βραβεία τους τον Απρίλιο του 2014. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού:http://ec.europa.eu/translatores
Μενού