Ανώτατες σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό

Κοινοποιήστε το άρθρο

propontiwΟι υποτροφίες αφορούν σπουδές για προδιδακτορικό και διδακτορικό επίπεδο διάρκειας έως 24 μήνες.
Δύο νέα προγράμματα υποτροφιών προκήρυξε το Ιδρυμα Προποντίς για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Πρόγραμμα εξωτερικού
Οι επιλεγέντες θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις μεταπτυχιακές σπουδές τους στους κλάδους:

 • Ναυτιλίας,
 • Ναυτικού Δικαίου,
 • Ναυπηγικής και Ναυτικής Μηχανολογίας,
 • Οικονομικών Επιστήμών,
 • Νομικής,
 • Μαθηματικών και Πληροφορικής.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα αφορά:

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου στη Γραμματεία του Ιδρύματος Προποντίς

A) Υποτροφίες για σπουδές σε προδιδακτορικό επίπεδο αποκλειστικά στο εξωτερικό διάρκειας έως 24 μηνών (Master, DEA). Οι υποτροφίες απευθύνονται σε υποψηφίους οι οποίοι επιδιώκουν μεταπτυχιακή γενική ή ειδική κατάρτιση και μετεκπαίδευση εκτός Ελλάδος. Το όριο ηλικίας για αυτές τις υποτροφίες είναι τα 26 έτη.

Β) Υποτροφίες για σπουδές σε διδακτορικό επίπεδο (PhD, Doctorat, κ.λπ.) διάρκειας μέχρι 24 μηνών στο εξωτερικό. Αυτές οι υποτροφίες απευθύνονται μόνον σε υποψηφίους με σαφή προσανατολισμό στην ακαδημαϊκή και ερευνητική σταδιοδρομία, ενώ το όριο ηλικίας είναι τα 28 έτη.

Πρόγραμμα εσωτερικού

Και σε αυτό το πρόγραμμα οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τις μεταπτυχιακές σπουδές τους στους κλάδους:

 • Ναυτιλιακών Σπουδών,
 • Ναυτικού Δικαίου,
 • Ναυπηγικής και Ναυτικής Μηχανολογίας,
 • Οικονομικών Επιστημών,
 • Νομικής,
 • Μαθηματικών και Πληροφορικής.
Το πρόγραμμα προσφέρει δύο ειδών υποτροφίες. Ειδικότερα, θα χορηγήσει υποτροφίες για σπουδές σε προδιδακτορικό επίπεδο αποκλειστικά στο εσωτερικό διάρκειας έως 24 μηνών (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ως αυτοτελές δίπλωμα για τους υποψήφιους που δεν αποσκοπούν σε διδακτορικές σπουδές ή ισότιμο δίπλωμα αυτών), οι οποίες απευθύνονται σε υποψηφίους που επιδιώκουν μεταπτυχιακή γενική ή ειδική κατάρτιση και μετεκπαίδευση εντός Ελλάδος, ενώ θα χορηγήσει υποτροφίες και για σπουδές σε διδακτορικό επίπεδο (PhD, Doctorat κ.λπ.), διάρκειας μέχρι 24 μηνών στο εσωτερικό.

Οι υποψήφιοι πρέπει, μεταξύ άλλων, να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή να είναι Ελληνες το γένος, ενώ θα πρέπει επιπλέον να γνωρίζουν άριστα τη γλώσσα της χώρας στην οποία επιθυμούν να σπουδάσουν και να είναι κάτοχοι επίσημου αποδεικτικού, πτυχίου ή διπλώματος.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει ακόμη να είναι σε θέση να παρουσιάσουν εγγράφως συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών και να το δικαιολογήσουν σε σχέση με τις επιστημονικές και επαγγελματικές τους επιδιώξεις, ενώ θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει, κατά προτίμηση, τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν τύχει αναβολής η οποία να καλύπτει, κατά την έναρξη της υποτροφίας, όλη τη διάρκεια των σπουδών τους.

Αποστολή αιτήσεων

Η περίοδος υποβολής ολοκληρώνεται στις 14 Φεβρουαρίου, ενώ οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται από τη Γραμματεία του Ιδρύματος.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται επαρκώς για τα δικαιολογητικά μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας www.propondis.gr.

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *