“Οικονοµική Θεωρία και Πολιτική” στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Κοινοποιήστε το άρθρο

neoi222Το Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών της Σχολής Κοινωνικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Κρήτης και συγκεκριµένα το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Οικονοµική Θεωρία και Πολιτική (ΦΕΚ ίδρυσης 44/22-1-2002) το οποίο οδηγεί στην απονοµή Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης στην Οικονοµική Θεωρία και Πολιτική, πρόκειται να δεχτεί µεταπτυχιακούς φοιτητές για το ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016.

Οι σπουδές για την απόκτηση του Μ∆Ε στην Οικονοµική Θεωρία και Πολιτική ολοκληρώνονται σε τρία ακαδηµαϊκά εξάµηνα (πέντε εξάµηνα για φοίτηση µερικής απασχόλησης). Το πρόγραµµα αρχίζει τον Οκτώβριο του 2015 και ολοκληρώνεται το αργότερο µέχρι την 29 Φεβρουαρίου 2017 (28 Φεβρουαρίου 2018 για φοίτηση µερικής απασχόλησης).

Ο αριθµός των εισακτέων για το ακαδ. έτος 2015-16 ορίζεται στους (20) είκοσι φοιτητές. Έντυπη Αίτηση καθώς και πληροφορίες σχετικά µε τα κριτήρια επιλογής, χορηγούνται από την Γραµµατεία του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών ή στην ιστοσελίδα του Τµήµατος http://economics.soc.uoc.gr/el/.

Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι/ες να υποβάλλουν ή να αποστέλλουν ταχυδροµικά στη Γραµµατεία του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών από 1 Φεβρουαρίου έως και 15 Μαΐου 2015 (Πανεπιστηµιούπολη Γάλλος, Ρέθυµνο 741 00) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Έντυπη Αίτηση.
  2. Βιογραφικό σηµείωµα.
  3. Πτυχίο Ελληνικού ή ξένου ισότιµου ΑΕΙ (Αναγνώριση από ∆ΟΑΤΑΠ – Επικυρωµένο Φωτοαντίγραφο).
  4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας.
  5. Επάρκεια Αγγλικής Γλώσσας η οποία θα αποδεικνύεται µε βαθµολογία TOEFL από 80 και πάνω ή IELTS πάνω από 6,5 ή µε Proficiency του Cambridge ή Proficiency του Michigan.

Φοιτητές οι οποίοι έχουν εξαιρετικές ακαδηµαϊκές επιδόσεις και TOEFL κάτω από 80 ή IELTS κάτω από 6,5 είναι δυνατό να αξιολογηθούν προφορικά από επιτροπή του τµήµατος για να διαπιστωθεί αν έχουν το ελάχιστο απαιτούµενο υπόβαθρο στην Αγγλική γλώσσα, µετά από εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών.

  1. ∆ύο (2) συστατικές επιστολές από µέλη ∆ΕΠ.
  2. 1 (µία) Φωτογραφία.

Οι φοιτητές που έχουν υποβάλει αίτηση στο παρελθόν και η οποία έχει απορριφθεί, έχουν το δικαίωµα να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση µε την προϋπόθεση να κατατεθεί εκ νέου πλήρης φάκελος µε όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά. Κανένα δικαιολογητικό δεν επιστρέφεται στους υποψηφίους.

Πληροφορίες

Πληροφορίες: κα Γιωτοπούλου Ιωάννα, τηλ. +30 28310-77405, φαξ +30 28310-77404 και ηλεκτρονική διεύθυνση: http://economics.soc.uoc.gr/el.

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *