Θέσεις Εργασίας στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος

Κοινοποιήστε το άρθρο

joddddΤο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος ανακοινώνει ότι καταρτίζονται κατάλογοι επικουρικού προσωπικού κατά κλάδο, για τους κλάδους ΤΕ Πληροφορικής, ΤΕ Νοσηλευτικής και ΔΕ Νοσηλευτικής για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών των Παραρτημάτων και της Κεντρικής Υπηρεσίας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως ακολούθως:

Παράρτημα ΑΜΕΑ Εύβοιας
  • 1 ΤΕ Πληροφορικής
  • 4 ΤΕ Νοσηλευτικής
  • 4 ΔΕ Νοσηλευτικής

Παράρτημα ΑΜΕΑ Φθιώτιδας

  • 1 ΤΕ Πληροφορικής

Παράρτημα ΑΜΕΑ Ευρυτανίας

  • 1 ΤΕ Πληροφορικής

Κεντρική Υπηρεσία Κ.Κ.Π.

  • 2 ΤΕ Πληροφορικής

Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση στην Κεντρική Υπηρεσία του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος στην Διεύθυνση: «Π.Ε.Ο. Λαμίας – Λάρισας Τ.Κ. 35010 ΔΟΜΟΚΟΣ», ή να την στείλουν ταχυδρομικώς με απόδειξη (Υπόψη κ. Χατζή Γεωργίας για επικουρικό προσωπικό). Για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικ ού (σύμφωνα με την διάταξη παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 4052/2012) λαμβάνεται υπόψη η ανεργία σε ποσοστό 40% και η εμπειρία 60%. Η προτεραιότητα μεταξύ των ανέργων καθορίζεται από την σειρά εγγραφής τους στα μητρώα επιδοτούμενων ανέργων του ΟΑΕΔ.

Οι αιτήσεις που θα κατατεθούν στην υπηρεσία μας θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Επικυρωμένο ευκρινές φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

2. Επικυρωμένο ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών

3. Επικυρωμένο ευκρινές φωτοαντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος (όπου απαιτείται)

4. Υπεύθυνη δήλωση η οποία χορηγείται από την υπηρεσία μας και συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.

5. Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, από την οποία θα προκύπτει ο χρόνος εγγραφής του ενδιαφερόμενου στα μητρώα των επιδοτούμενων ανέργων

6. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών όπως προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 4052/2012, και αποδεικνύουν την ύπαρξη εμπειρίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Κεντρική Υπηρεσία του Κ.Κ.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος στο τηλέφωνο 2232350136 κ. Χατζή Γ. κατά τις ώρες 7.00 έως 15.00

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *