Θέσεις Εργασίας για Αρχαιολόγους

Κοινοποιήστε το άρθρο

arxaiologoiΣτην ανακοίνωση πρόσληψης 11 ατόμων για την εκτέλεση αρχαιολογικών υπηρεσιών προχωρά η ΙΕ’ ΕΠΚΑ με έδρα τη Λάρισα. Ειδικότερα θα προσληφθεί ένας αρχαιολόγος και δέκα ειδικευμένοι εργάτες, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για τις ανάγκες του υποέργου «Κατασκευή υπολειπόμενων εργασιών έργου επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας – Α΄ Φάση – Αρχαιολογία», του έργου «Κατασκευή υπολειπόμενων εργασιών έργου επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας – Α΄ Φάση», ενταγμένου στο ΕΣΠΑ, Ε.Π. «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 -2013», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΙΕ΄ ΕΠΚΑ».

  • 1 ΠΕ Αρχαιολόγος
  • 10 ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της Υπηρεσίας στη διεύθυνση: ΙΕ΄ Ε.Π.Κ.Α., Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας-Μεζούρλο Τ.Θ. 1126, Λάρισα, υπόψη Γραμματείας κ. Ανδρομάχη Αλεξανδρή (τηλ. επικοινωνίας: 2413-508207) και κ. Ζιούρκα Μαρία (τηλ. επικοινωνίας: 2413-508235) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας από 29-10-2014 έως 4-11-2014).

Πηγή: blog.agl.gr/, proson.gr

 

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *