Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού

Κοινοποιήστε το άρθρο

images (20)ΤΟ ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δεκατέσσερα (14) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού, που εδρεύει στο Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Παροχή υπηρεσιών άθλησης σε δημότες και κατοίκους του Δήμου» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων:

  • 1 ΠΕ ΚΑΘ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ)
  • 4 ΠΕ ΚΑΘ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ)
  • 2 ΠΕ ΚΑΘ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ)
  • 2 ΠΕ ΚΑΘ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ)
  • 1 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ)
  • 2 ΠΕ ΚΑΘ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ)
  • 1 ΠΕ ΚΑΘ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ)
  • 1 ΠΕ ΚΑΘ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού”, Λ. Δημοκρατίας & Ι. Μέρλα, ΤΚ 13561 απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού του Νομικού Προσώπου, υπόψιν κας Κιουτσούκη Μαρίας (τηλ. Επικοινωνίας:2132039972-991-994). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα ανακοίνβση μπορείτε να δέιτε αναλυτικά την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *