Θέσεις Εργασίας στο Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας Γρεβενών

Κοινοποιήστε το άρθρο

ergasia23Το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας Γρεβενών ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα πέντε (15) άτομα για την αντιμετώπιση εποχιακών ή παροδικών αναγκών στο Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας Γρεβενών που εδρεύει στο δήμο Γρεβενών του Ν. Γρεβενών για την χειμερινή περίοδο 2014 – 2015, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 1 ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγων ή Μηχανολόγων)
  • 1 ΤΕ Νοσηλευτών
  • 1 ΔΕ Χειριστών Η/Υ
  • 12 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη – Διοικητήριο, Γραφείο Διοίκησης του Ε.Χ.Κ.Β. Τ.Θ. 55 Γρεβενά – Τ.Κ. 511 00, υπόψιν κου Νασίκα Ιωάννη.(τηλ. επικοινωνίας: 24620-76530). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *