4 προσλήψεις στο Δήμο Καλαμπάκας

Κοινοποιήστε το άρθρο

1_-300x200Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (Ο.Π.Ε.Τ.Α.Κ.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Δημοτικών Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών του Οργανισμού Πολιτισμού, Εκπαίδευσης, Τουρισμού, Αθλητισμού Καλαμπάκας (Ο.Π.Ε.ΤΑ.Κ.), που εδρεύει στην Καλαμπάκα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 2 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (για Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς)
  • 1 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ (για Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς)
  • 1 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (για Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Οργανισμός Πολιτισμού, Εκπαίδευσης, Τουρισμού, Αθλητισμού Καλαμπάκας, Ευθ. Βλαχάβα 1, Τ.Κ. 42200 Καλαμπάκα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Πρωτοκόλλου υπόψιν κας Γεωργίας Ψαρρή (τηλ. επικοινωνίας: 2432350214).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Φορέας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
Τύπος Πράξης Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού
Σχετικά Αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/Νομοί Νομός Τρικάλων
Έντυπα

 

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *