Θέσεις Εργασίας στο ΤΕΙ Αθήνας

Κοινοποιήστε το άρθρο

Job Search by jscreationzs -Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Αθήνας στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας με τίτλο «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Κοινωνική Εργασία», προτίθεται να συνάψει μια σύμβαση μίσθωσης έργου με έναν εξωτερικό συνεργάτη διάρκειας ενός έτους και με δυνατότητα ανανέωσης, για την τεχνική υποστήριξη και τον συντονισμό του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης στην Κοινωνική Εργασία των Μεταπτυχιακών Φοιτητών, του παραπάνω προγράμματος και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

1. Μία θέση τεχνικής υποστήριξης και συντονισμού του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Κοινωνικής Εργασίας του Μεταπτυχιακού με καθήκοντα:
• την τήρηση φοιτητολογίου (Προγράμματος Γραμματειών και Ψηφιακών Πιστοποιητικών του ΤΕΙ – Αθήνας).
• Την οργάνωση και τον συντονισμό του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης στην Κοινωνική Εργασία των Μεταπτυχιακών φοιτητών.
o Διερεύνηση και αξιολόγηση καταλληλότητας Κοινωνικών Υπηρεσιών ως πλαίσια Πρακτικής Άσκησης.
o Τοποθέτηση και παρακολούθηση Μεταπτυχιακών φοιτητών Κοινωνικής Εργασίας σε Κοινωνικές Υπηρεσίες Πρακτικής Άσκησης
• την παροχή πληροφοριών στους φοιτητές σε σχέση με τις απαιτήσεις του ΠΜΣ,
• την υποστήριξη των διαδικασιών υλοποίησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης στην Κοινωνική Εργασία του ΠΜΣ,
• την τήρηση των απαραίτητων αρχείων του ΠΜΣ καθώς και των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών των φοιτητών,
• την συνεργασία µε τον διευθυντή και τους διδάσκοντες στο ΠΜΣ προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομαλή υλοποίηση, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση του ΠΜΣ και ειδικότερα σε ζητήματα Πρακτικής Άσκησης στην Κοινωνική Εργασία.

Απαιτούμενα προσόντα – Κριτήρια
– Πτυχίο ΤΕΙ Κοινωνικής Εργασίας
– Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στην Κοινωνική Εργασία
– Πιστοποιημένη γνώση , Word, excel, internet
– Άριστη Γνώση Ξένης Γλώσσας, Αγγλικών
– Εμπειρία επιστημονικής και διοικητικής υποστήριξης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (μέγιστο 2 έτη προϋπηρεσίας)
– Εκπαιδευτική Εμπειρία σε Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου socialwork@teiath.gr(link sends e-mail)

Σχετικός σύνδεσμος:
http://www.teiath.gr

Πηγή: career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *