Θέσεις εργασίας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Κοινοποιήστε το άρθρο

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αναβάθμιση-βελτίωση λειτουργιών προστασίας ευαίσθητου εξοπλισμού και ερευνητικών υποδομών στους χώρους του ΕΜΠ» με κωδικό ΕΛΚΕ 65/2127 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ε.Μ.Π. κ. Γκόλια Ιωάννη, ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να συνάψει πέντε (5) συμβάσεις ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου 2 μηνης διάρκειας για την 24ωρη φύλαξη χώρων ευθύνης του ΕΜΠ.

Απαραίτητα προσόντα:
– Αναγνωρισμένο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή αντίστοιχο, ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος, ή Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας, ή Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης, (δηλαδή απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου),
– Κάτοχος διπλώματος ερασιτεχνικής άδειας ικανότητας οδήγησης αυτοκινήτου σε ισχύ.
– Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την άρτια εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων και άλλες διαδικαστικές διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΕΛΚΕ ΕΜΠ κατά τις εργάσιμες ημέρες κι ώρες (09.00-14.00 κα Α. Γιούτσου, τηλ: 210-7723648, e-mail: nancygi@mail.ntua.gr (link sends e-mail)).

 

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *