Θέσεις εργασίας στο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποιήστε το άρθρο

Προκηρύσσεται η πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, μίας (1) θέσης Εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο την «Κατάρτιση και Υλοποίηση Διαγωνισμών και Συμβάσεων του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας».

Τυπικά και απαραίτητα προσόντα για τους υποψηφίους είναι:
– Πτυχίο Α.Ε.Ι. Θετικών Επιστημών ή Δίπλωμα Μηχανικού ή αντίστοιχο αναγνωρισμένο πτυχίο του εξωτερικού (στη περίπτωση αυτή απαιτείται βεβαίωση αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ)
– Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ή/και Διδακτορικό (στην περίπτωση απόκτησης στο εξωτερικό απαιτείται βεβαίωση αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ)
– Εμπειρία στην προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια διαγωνισμών και τη σύναψη συμβάσεων με εξωτερικούς αναδόχους, για την προμήθεια προϊόντων/υπηρεσιών, καθώς και εξωτερικών συνεργατών, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας ΑΕΙ
– Άριστη γνώση αγγλικών
– Καλή γνώση και χρήση βασικών προγραμμάτων Η/Υ (η γνώση θα πιστοποιηθεί και βάσει της αποδεδειγμένης εργασιακής εμπειρίας)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, κ. Λίτσιου Πελαγίας, τηλέφωνα 2461068278, fax 24610 39765, email: plitsiou@teiwm.gr(link sends e-mail).

 

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *