Ξεκίνα μια καινούρια καριέρα με το freestudies.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

 

career-development

Αποκτήστε πιστοποιήσεις δυναμικών επαγγελμάτων

Το freestudies.gr το πρώτο mooc (massive open online course) στην Ελλάδα, σας προσφέρει μια σειρά από διαδικτυακά μεταπτυχιακά προγράμματα εξειδίκευσης.Η παρακολούθηση των προγραμμάτων είναι Δωρεάν με υποχρεωτική την πιστοποίηση. Το κόστος της πιστοποίησης είναι από 90 έως 190 € και περιλαμβάνει την συμμετοχή στις εξετάσεις και την έκδοση των πιστοποιητικών. Παράλληλα με το διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό του φορέα πιστοποίησης VELLUM, οι επιτυχόντες λαμβάνουν, μοριοδοτούμενη βεβαίωση από το ΚΔΒΜ2 ΕΛ.ΚΕ.ΔΙ.Μ. καθώς και συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass.

Επέλεξε το πρόγραμμα σου:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Είναι αναμφίβολο ότι ο ανταγωνισμός στον ιδιωτικό τομέα είναι μεγάλος. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες σε επιχειρησιακά θέματα καθημερινότητας απαραίτητες, με τα προτεινόμενα προγράμματα του οικονομικού τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας θα κτίσετε το βιογραφικό που δεν θα αφήσει κανέναν εργοδότη αδιάφορο.


Vellum Diploma in Basic Economics

Οι βασικές γνώσεις της οικονομικής επιστήμης, είναι απαραίτητες σε κάθε ενεργό πολίτη, πολύ περισσότερο σε κάθε εργαζόμενο του ιδιωτικού τομέα. Το πρόγραμμα αφορά πτυχιούχος μη οικονομικού κλάδου.
Μάθε περισσότερα…


International Diploma in Sales Management

Ο νευραλγικός τομέας των πωλήσεων απαιτεί υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων. Οι εργαζόμενοι στα τμήματα πωλήσεων των επιχειρήσεων είναι οι καλύτερα αμειβόμενοι σε κάθε επιχείρηση και η επιτυχία τους συνοδεύει πάντα την γρήγορη εξέλιξη τους. Μάθε περισσότερα…


 Vellum Assistant Manager Certificate

Ο Ρόλος της γραμματείας διοίκησης είναι σημαντικότατος σε κάθε επιχείρηση ή οργανισμό. Το Vellum Assistant Manager Certificate είναι πιστοποιητικό διασφάλισης των απαραίτητων επιχειρησιακών δεξιοτήτων των στελεχών που επιφορτίζονται τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη μιας επιχείρησης, βιομηχανίας, φορέα ή οργανισμού. Μάθε περισσότερο…


Vellum Diploma in Customer Service

Η παροχή άριστης εξυπηρέτησης στους πελάτες  είναι απαραίτητη για τη μακροχρόνια βιωσιμότητα της κάθε επιχείρησής. Το Vellum Diploma in Customer Service παρουσιάζει τα θεμελιώδη στοιχεία που αφορούν την εξυπηρέτηση πελατών και εξηγεί πώς μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιαδήποτε επιχείρηση. Επιπλέον, περιγράφει πώς μια επιχείρηση μπορεί να αναπτύξει το πρόγραμμα εξυπηρέτησης των πελατών της στο υψηλότερο επίπεδο. Μάθε περισσότερα…


International Diploma in Social Economy and Entrepreneurship

Γίνε σύμβουλος κοινωνικής οικονομίας. 
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ειδίκευσης στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα απευθύνεται κυρίως σε πτυχιούχους του οικονομικού τομέα. Αφορά επίσης  όσους δραστηριοποιούνται στο χώρο της Κοινωνικής Οικονομίας και οι οποίοι επιθυμούν να επικαιροποιήσουν τις άτυπες αποκτηθείσες γνώσεις στο αντικείμενο, αλλά  και σε ενήλικες ανέργους, εργαζόμενους ή επαγγελματίες κάθε ηλικίας, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε δημιουργήσουν βιώσιμες λύσεις, για κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα της τοπικής κοινότητας, μέσω της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.
Μάθε περισσότερα…


International Diploma in Travel and Tourism

Το πρόγραμμα επαγγελματικής πιστοποίησης στον Τουρισμό αφορά όλους τους εργαζόμενους στον κλάδο του Τουρισμού και σε όσους θέλουν να εργαστούν στον κλάδο του Τουρισμού.
Συμμετοχή στο πρόγραμμα κατάρτισης μπορούν να δηλώσουν οι πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (και κολλεγίων) με καλή γνώση τουλάχιστον της Αγγλικής γλώσσας ή απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τουλάχιστον 4ετή εμπειρία ως εργαζόμενοι στον Τουριστικό τομέα.
Το πρόγραμμα είναι ιδανικό για ιδιοκτήτες μικρών και μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων και καταλυμάτων, ιδιοκτήτες τουριστικών γραφείων, αυτοαπασχολούμενους στον τουριστικό τομέα και εργαζόμενους ή δυνητικά εργαζόμενους στον τομέα της υποδοχής, της οργάνωσης, των κρατήσεων και της εξυπηρέτησης πελατών τουριστικών επιχειρήσεων. Μάθε περισσότερα…

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Η παιδαγωγική είναι μια συνεχώς εξελισσόμενη επιστήμη, η συνεχείς αλλαγή των κοινωνικών και οικονομικών δεδομένων επιτάσσει τη συνεχή επικαιροποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων. Η δια βίου μάθηση παρουσιάζει μια συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη του μέσου πολίτη, η εξειδίκευση στην εκπαίδευση ενηλίκων είναι πλέον αναγκαίο προσόν για κάθε θέση εκπαιδευτή στην εκπαίδευση ενηλίκων.


ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Η Σχολική Ψυχολογία αποτελεί έναν από τους εφαρμοσμένους κλάδους της ψυχολογίας και είναι άμεσα συνδεδεμένος με την σχολική πραγματικότητα.
Σύμφωνα με τα ελληνικά και διεθνή δεδομένα παρατηρείται ένα εύρος δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά σε τομείς που σχετίζονται με την ψυχοκοινωνική και μαθησιακή τους προσαρμογή.
Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τον  ρόλο και τη λειτουργία της ψυχολογίας στον χώρο του σχολείου. Μάθε περισσότερα…


Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής στην Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών

Τι είναι το Educator Certified in Learning Difficulties Screening της Vellum;
Είναι ένα πιστοποιητικό εξειδικευμένων δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στην ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών. Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού δύνανται να απασχοληθούν αποτελεσματικά στη διδασκαλία μαθητών οι οποίοι αντιμετωπίζουν αντίστοιχα  Μαθησιακά προβλήματα, στο χώρο της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Σε ποιούς απευθύνεται το Educator Certified in Learning Difficulties Screening;
Το πιστοποιητικό ενδείκνυται για τη στοχευμένη αξιολόγηση:

  • Εκπαιδευτικών που έχουν πρόσφατα αποκτήσει το πτυχίο τους.
  • Εκπαιδευτικών, οι οποίοι δεν έχουν κάποια εξειδίκευση στις Μαθησιακές Δυσκολίες.
  • Ανέργων, φοιτητών ή αποφοίτων Α.Ε.Ι., οι οποίοι ενδιαφέρονται  να σταδιοδρομήσουν σε θέσεις γενικής και ειδικής εκπαίδευσης.
    Μάθε περισσότερα…

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Vellum Diploma in Vocational Εducation and Τraining

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους εν ενεργεία αλλά και στους υποψηφίους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ιδιωτικού και δημοσίου τομέα καθώς και σε όλους τους πτυχιούχους που ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και να επιμορφωθούν στη σύνδεση της επαγγελματικής κατάρτισης με την αγορά εργασίας.
Το σεμινάριο μοριοδοτείται με 2 μόρια σύμφωνα με την προκήρυξη του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με θέμα: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΙΕΚ), ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ (ΔΣΕΚ), ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017β & ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018α.» με Αρ. Πρωτ. : 4911/290/08-08-2017.

Περισσότερες πληροφορίες


Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Vellum Diploma in Adults Education Principles

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους ενεργεία εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στους υποψήφιους εκπαιδευτές ΔΙΕΚ, ΙΙΕΚ, ΣΔΕ και γενικότερα σε όλους τους πτυχιούχους που ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Αξίζει να επισημανθεί ότι η παρακολούθηση του προγράμματος μοριοδοτείται στις εκάστοτε προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς δημοσίων ΙΕΚ ή/και σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ. Συγκεκριμένα :

  • Το σεμινάριο μοριοδοτείται με 2 μόρια σύμφωνα με την προκήρυξη του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με θέμα: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΙΕΚ), ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ (ΔΣΕΚ), ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017β & ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018α.» με Αρ. Πρωτ. : 4911/290/08-08-2017
  • Το σεμινάριο μοριοδοτείται με 2 μόρια σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με θέμα : «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΣΔΕ) ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2017-2018» με Αρ.Πρωτ. : 660/6/33089 – 07/08/2017
  • Το σεμινάριο μοριοδοτείται με 2 μόρια σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με θέμα: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΣΔΕ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2017-2018» με Αρ.Πρωτ. : 660/7/33090 – 07/08/2017Μάθε περισσότερα…

 

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Η δια βίου μάθηση, που ολοένα κερδίζει έδαφος στην εποχή μας , στοχεύει στην ενίσχυση των επαγγελματικών και ατομικών δεξιοτήτων των ενηλίκων με σκοπό τη διατήρηση της απασχολησιμότητας τους. Ενήλικες με επικαιροποιημένες γνώσεις και αναβαθμισμένες τις ατομικές τους δεξιότητες αποτελούν περιζήτητα στελέχη στην αγορά εργασίας και απαραίτητοι συνεργάτες σε κάθε επαγγελματικό κλάδο.


Vellum Diploma in Basic German Language Studies

Το  Vellum Diploma in Basic German Languages πρόγραμμα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γι αυτούς που θέλουν να ταξιδέψουν στη Γερμανία είτε ως τουρίστας,  είτε με μια επαγγελματική ιδιότητα για άτομα με επιχειρήσεις που έχουν τακτική επαφή με Γερμανούς συναδέλφους τους και για κάθε μαθητή που ενδιαφέρεται να μάθει και να διαβάζει ή να μιλάει Γερμανικά.  Μάθε περισσότερα…

 


VELLUM CERTIFICATE IN TYPING GREEK AND ENGLISH

Ανεξαρτήτως επαγγέλματος και   εκπαιδευτικού επιπέδου, η ορθή και   γρήγορη πληκτρολόγηση στην ελληνική   και την αγγλική γλώσσα, αποτελεί   αυτονόητο προσόν στην αγορά εργασίας   σήμερα. Το πρόγραμμα Vellum Certificate   in Typing Greek and English αποτελεί την   πιο οικονομική σύγχρονη εξάσκηση καθώς   εκπαιδεύεται κανείς σε πραγματικές   συνθήκες με μέτρηση ανά λεπτό των   σωστών πληκτρολογήσεων .  Μάθε περισσότερα…

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *