Οδηγία για έκδοση απολυτηρίων και πτυχίων ιδ.ΕΠΑΛ έτους 2021

Κοινοποιήστε το άρθρο

Με αφορμή ερωτήματα που τίθενται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. σχετικά με τον τύπο των τίτλων σπουδών (απολυτηρίων και πτυχίων) των ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ. της χώρας, μετά την έκδοση της με αριθμ. Φ4/55515/Δ4/21 (ΦΕΚ 2093 Β/20-5-2021): «Προαγωγή Απόλυση μαθητών/-τριών Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2020-2021», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Οι τύποι των τίτλων σπουδών των ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ., όπως έχουν καθοριστεί με την με αρ. πρωτ.Φ24α/64589/Δ4/3-6-2021 (ΦΕΚ 2488Β΄) Υ.Α. (με αριθμό 31,33,39,41,347,49,54,56) θα εκδοθούν χωρίς να πραγματοποιηθούν εξετάσεις κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της με αριθμ. Φ4/55515/Δ4/21 (ΦΕΚ 2093 Β/20-5-2021)Υ.Α. «Προαγωγή Απόλυση μαθητών/-τριών Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2020-2021». Κατά συνέπεια, λόγω του ότι δεν θα συγκροτηθεί εξεταστική επιτροπή, οι εν λόγω τίτλοι δεν θα υπογραφούν (στα σχετικά πεδία όπου προβλέπεται) από τον Πρόεδρο και τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής.

Στα πεδία αυτά θα αναγράφεται: « – (κενή παύλα) Σύμφωνα με το άρθρο 1 της με αριθμ. Φ4/55515/Δ4/21 (ΦΕΚ 2093 Β/20-5-2021): Προαγωγή Απόλυση μαθητών/-τριών Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2020-2021.Υ.Α.»

Το σχετικό έγγραφο σε μορφή pdf 

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *