Θέσεις Εργασίας στη ΔΕΗ Σφηκιάς – Ασωμάτων στην Ημαθία

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 8

dehΗ ∆ημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δέκα τεσσάρων (14) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Συγκροτήµατος Αλιάκµονα / ΥΗΣ Σφηκιάς – Ασωµάτων, που εδρεύει στο Νοµό Ηµαθίας.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.∆ΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ. 1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:

∆ΕΗ/∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ / ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ / ΥΗΣ ΣΦΗΚΙΑΣ – ΑΣΩΜΑΤΩΝ,
Τ.Θ 150,
Τ.Κ. 591 00 – ΒΕΡΟΙΑ, υπ’ όψιν Ε. Μπαλτζή
Τηλέφωνα Επικοινωνίας : 23310 – 44040, -44, -45, -47.

Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2014 για τον ΥΗΣ Σφηκιάς

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να με καλεσετε στα τηλέφωνα 23310 44040 ( ή 23310 44044 – 45 τηλ.κέντρο)

Πηγή: proson.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Οι ανασφάλιστοι έχουν νοσοκομειακή περίθαλψη και φαρμακευτική κάλυψη
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας για Credit Controller στο χώρο της Διέλασης Αλουμινίου,
Μενού