Θέσεις εργασίας στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του αναπτυξιακού έργου με τίτλο «Δημιουργία προηγμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την τεχνολογική υποστήριξη και την εξοικονόμηση πόρων στα μέλη της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης (2017)»,με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 81572 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Απόστολο Δόλλα, που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους, ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή Πρότασης για σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι το τέλος του έτους (31/12/2017), με δυνατότητα ανανέωσης έως την λήξη του έργου ή έως την λήξη των τυχόν παρατάσεών του. Συνέχεια ανάγνωσης Θέσεις εργασίας στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Θέσεις εργασίας στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, σύμφωνα με την με αρ. 757/Θ.22ο/26.04.2017 Πράξη της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης η οποία και αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΩΞΡ4691Ο3-ΒΜΧ, ανακοινώνει ότι προτίθεται
να συνάψει πέντε (5) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Graphene-based disruptive technologies-GrapheneCore1», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνέχεια ανάγνωσης Θέσεις εργασίας στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Δημόσιο: Μειώσεις 20% στους μισθούς!

Και μειώσεις και πάγωμα μισθών προβλέπεται στο Δημόσιο και μάλιστα άμεσα με τις νομοθετικές διατάξεις που έρχονται στη Βουλή με το νομοσχέδιο για τα προαπαιτούμενα της συμφωνίας. Συνέχεια ανάγνωσης Δημόσιο: Μειώσεις 20% στους μισθούς!

Ξεκινούν τον Αύγουστο οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί ακινήτων

Ξεκινούν τον Αύγουστο οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί ακινήτων. Όπως ανέφερε ο υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Θ. Μητράκος, η διενέργεια ηλεκτρονικών πλειστηριασμών ακινήτων, η οποία βρίσκεται σε πιλοτική εφαρμογή, θα εφαρμοστεί πλήρως έως το τέλος του Αυγούστου και θα αποτελέσει σημαντικό βήμα στην αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Συνέχεια ανάγνωσης Ξεκινούν τον Αύγουστο οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί ακινήτων

Προσλήψεις εποχικού προσωπικού σε δήμους – Δείτε τις θέσεις

Μπαράζ εγκρίσεων για την κάλυψη θέσεων εποχικού προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών. Συνέχεια ανάγνωσης Προσλήψεις εποχικού προσωπικού σε δήμους – Δείτε τις θέσεις

Ανακοίνωση ΟΑΕΔ για τις βεβαιώσεις της εφορίας

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) σε ανακοίνωση του, σχετικά με τις βεβαιώσεις για την εφορία, υπογραμμίζει ότι: Συνέχεια ανάγνωσης Ανακοίνωση ΟΑΕΔ για τις βεβαιώσεις της εφορίας