Daily Archives: Οκτώβριος 27, 2017

Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων: Η μεγάλη κοροϊδία με τις συντάξεις χηρείας

Κινητοποίηση, έξω από το Υπουργείο Εργασίας πραγματοποιεί ο σύλλογος συζύγων θανόντων ΑΞ.Ι.Α. με την συμπαράσταση του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων.

Διευκρινίσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ για την πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης για το 2017

Διευκρινίσεις έδωσε με ανακοίνωσή του ο ΟΠΕΚΕΠΕ για την πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης έτους 2017

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Τα κριτήρια υπαγωγής – Ποιοι εξοφλούνται πρώτοι

Ταχύτερες διαδικασίες αποπληρωμής ρυθμιζόμενων οφειλών για τις επιχειρήσεις που χρωστούν από 20.000 έως 50.000 ευρώ οι οποίες θα υπαχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμόσυμφώνησε το οικονομικό επιτελείο με την τρόικα.

Κόφτης 10% στις αγροτικές επιδοτήσεις –Ποιοι επηρεάζονται

Κουτσουρεμένες κατά 10% ήταν οι επιδοτήσεις των αγροτών που… γλίτωσαν την κατάσχεση. Αν και προς έκπληξη όλων η προκαταβολή του 70% της βασικής ενίσχυσης καταβλήθηκε το απόγευμα της Τρίτης, νωρίτερα από ό,τι είχε προγραμματιστεί, χιλιάδες δικαιούχοι δεν πρόλαβαν καν να δουν το… χρώμα του χρήματος, καθώς τα ποσά που τους είχαν πιστωθεί κατασχέθηκαν για χρέη προς το Δημόσιο (εφορία, ΕΦΚΑ, ΕΝΦΙΑ), οφειλές προς δήμους (πληρωμές βοσκοτόπων κ.ά.) και ΤΟΕΒ, αλλά και για εισφορές υπέρ ΕΛΓΑ προκαλώντας πλήθος αντιδράσεων.

Υπ.Εργασίας -Θεσμοί: Σε εκκρεμότητα τα προνοιακά επιδόματα

Παρέμεινε η εκκρεμότητα στο θέμα των προνοιακών επιδομάτων και μετά τη σημερινή συνάντηση μεταξύ της αναπληρώτριας υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώς Φωτίου, και των Θεσμών.

ΑΣΕΠ: Έρχεται γραπτός διαγωνισμός για 520 προσλήψεις στην ΑΑΔΕ το Νοέμβριο

Νέα μεγάλη προκήρυξη, μέσω γραπτού διαγωνισμού, ετοιμάζει το ΑΣΕΠ, για τη στελέχωση και ενίσχυση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με την πρόσληψη 520 μονίμων υπαλλήλων, οι οποίοι θα ανήκουν στους κλάδους των εφοριακών και των τελωνειακών. Την συγκεκριμένη προκήρυξη είχε προαναγγείλει, η aftodioikisi.gr, ήδη από το καλοκαίρι, προσδιορίζοντας μάλιστα την δημοσιοποίηση της, πριν την λήξη του χρόνου. 

Θέση εργασίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΕΛΚΕ ΠΔΜ) στο πλαίσιο υλοποίηση της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000657 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο για συνολικό διάστημα 12 μηνών, με σύμβαση έργου.

Θέση εργασίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράµµατος µε ΚΑ 3464 και τίτλο «Τοξικολογικές και ιατροδικαστικές εξετάσεις, διερευνήσεις, γνωµοδοτικές υπηρεσίες για οργανισµούς του ∆ηµοσίου και µη κρατικούς φορείς», (εφεξής «πρόγραµµα»), το οποίο χρηµατοδοτείται από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ενδιαφέρεται να συνάψει µια (1) σύµβαση µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

194 θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Θέση εργασίαςστο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαισίου Horizon 2020 (H2020) υλοποιεί το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο µε τίτλο «Social Protection Innovative Investment in Long Term Care – SPRINT» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και προτίθεται να συνεργαστεί µε σύμβαση ανάθεσης έργου µε ένα (1) φυσικό πρόσωπο, µε χρονική διάρκεια και απασχόληση όπως περιγράφεται παρακάτω και µε δυνατότητα ανανέωσης.

Θέσεις Εργασίας στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Θέσεις Εργασίας στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Θέσεις εργασίας στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, σύμφωνα με τις με αρ. 773/Θ.22ο/04.10.2017 & 775/Θ.07ο/19.10.2017 αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης οι οποίες και αναρτήθηκαν στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω1ΠΛ4691Ο3-5ΨΖ & ΑΔΑ: 6ΣΠΘ4691Ο3-5ΥΖ, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει τρείς (3) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του 2ου Κύκλου του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς», το οποίο είναι αυτοχρηματοδοτούμενο.

Θέσεις εργασίας στο Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων Μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με μέλη ΔΠ του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, για την κάλυψη αναγκών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

Θέσεις εργασίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

2 άτομα με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ωρομίσθιο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Κ.Ε.Κ. Λαμίας του Ο.Α.Ε.Δ.

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για την υλοποίηση ενός (1) προγράµµατος κατάρτισης τριάντα (30) κρατουµένων στο Κατάστηµα Κράτησης Χανίων, που αντιµετωπίζουν σοβαρό πρόβληµα κοινωνικής και επαγγελµατικής επανένταξης, µε τίτλο: «Μαγειρική» διάρκειας 350 ωρών, ανακοινώνει την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού.

Θέσεις Εργασίας Μηχανικών στην Ελλάδα

Εταιρείες στην Ελλάδα αναζητούν μηχανικούς: 

Θέσεις εργασίας για Εκπαιδευτές στο Κ.Ε.Κ. Λάρισας του Ο.Α.Ε.Δ.

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για την υλοποίηση δύο (2) προγραµµάτων κατάρτισης για την επιµόρφωση είκοσι τεσσάρων (24) ανδρών της 8ης Μονάδας Ε.Μ.Α.Κ. του Πυροσβεστικού Σώµατος ΠΕ. ΠΥ. ∆. Θεσσαλίας, µε τίτλους :

Θέσεις εργασίας στο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Πολιτική & Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Πολιτική & Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης με δύο προκηρύξεις ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων, ως ακολούθως:

Θέσεις εργασίας για Καθηγητές Φυσικής Αγωγής στο Μορφωτικό-Πολιτιστικό-Αθλητικό & Κοινωνικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Πολυγύρου «Αριστοτέλης»

Το Μορφωτικό-Πολιτιστικό-Αθλητικό & Κοινωνικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Πολυγύρου «Αριστοτέλης» για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθληση για όλους» περιόδου 2017-2018, ανακοινώνει την πρόσληψη 5 Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Θέση εργασίας για Μουσικοπαιδαγωγό στο Ειδικό Ταμείο Οργάνωσης Συναυλιών Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης

Το Ειδικό Ταμείο Οργάνωσης Συναυλιών Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση Μουσικοπαιδαγωγού, ως «Υπευθύνου Εκπαιδευτικών και Κοινωνικών δράσεων της Κ.Ο.Θ.»