Daily Archives: Μάρτιος 6, 2018

Τι φόρο θα πληρώσουμε με τις φετινές δηλώσεις

Εντός του δευτέρου τριμήνου του τρέχοντος έτους θα κληθούν να υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις για τα εισοδήματα του 2017 οι μισθωτοί και συνταξιούχοι. Η υποβολή των δηλώσεων θα γίνει και φέτος ηλεκτρονικά, μέσω Taxisnet στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Μειώθηκαν τα «φέσια» του Δημοσίου προς τους ιδιώτες τον Ιανουάριο

Μικρή μείωση σημείωσαν οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα τον Ιανουάριο καθώς διαμορφώθηκαν στα 2,443 δισ. ευρώ έναντι 2,537 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο.

Διπλά αναδρομικά έως 14.600 ευρώ για 125.000 αποστράτους [πίνακας]

Διπλά αναδρομικά έρχονται με δικαστική απόφαση αλλά και εξαιτίας παράνομων μειώσεων στις συντάξεις γήρατος αλλά και χηρείας 125.000 απόστρατων με δύο τρόπους:

Ποιοι δικαιούνται αναδρομικά αύξηση συντάξεων από 44 έως 507 ευρώ τον μήνα

Αύξηση συντάξεων που ξεκινά από 44 ευρώ τον μήνα και φτάνει μέχρι 507 ευρώ τον μήνα έχει επιδικάσει το Ελεγκτικό Συνέδριο για τους αποστράτους, κρίνοντας παράνομη την επιβολή της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) στα ποσά κύριων συντάξεων ή στο άθροισμα κύριων συντάξεων άνω των 1.400 ευρώ.

Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον: Για ποιες εργασίες παίρνετε επιδότηση

Την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών τους με επιδότηση έως και 70% των δαπανών για τις αναγκαίες οικοδομικές εργασίες μπορούν να πραγματοποιήσουν τα νοικοκυριά, καθώς την Πέμπτη 8 Μαρτίου ανοίγει το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ.

Τα 6 λάθη που πρέπει να αποφύγετε σε μια συνέντευξη για δουλειά

Τα 6 βασικά λάθη που πρέπει να αποφεύγετε σε μια συνέντευξη για δουλειά

ΕΣΠΑ: Τρεις νέες προσκλήσεις-προκηρύξεις δημοσιεύει το ΥΠΟΙΚ

Τρεις νέες προσκλήσεις – προκηρύξεις για προγράμματα χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ, έδωσε στη δημοσιότητα, το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Δημόσιο: Τελευταία προθεσμία για δήλωση Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας (εγκύκλιος)

Μέχρι τις 14 Μαρτίου 2018, οφείλουν οι αρμόδιες Υπηρεσίες να συμπληρώσουν τα πεδία «κλάδος» και «ειδικότητα» της Εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, ειδικότερα για τους υπαλλήλους που λαμβάνουν επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

ΟΠΕΚΑ-Επίδομα Παιδιού: Νέα ευνοϊκή ρύθμιση στα κριτήρια

Τις προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για τα οικογενειακά επιδόματα ενσωματώνει μεταξύ άλλων η πρόσφατη τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας.

ΑΣΕΠ-3Κ/2018: Σήμερα η απόφαση της Ολομέλειας για την μοριοδότηση της εμπειρίας

Με διαδικασίες εξπρές λόγω του επείγοντος του θέματος με την προσμέτρηση της ειδικής εμπειρίας σε όλες τις θέσεις της 3Κ/2018  πρόκειται να αποφασίσει η Μείζονα Ολομέλεια του ΑΣΕΠ. Συγκεκριμένα, η συνεδρίαση της Μείζονος Ολομέλειας της Ανεξάρτητης Αρχής που αποτελείται από 27 αναμένεται να συνεδριάσει στις 10 το πρωί και να αποφασίσει εντός της ημέρας αν κάνει δεκτή ή όχι την εισήγηση να προσμετράτε η ειδική εμπειρία (17 μόρια αν μήνα για 24 μήνες) και στους πίνακες χωρίς εμπειρία που αποτελούν το 50% των θέσεων.

Θέση εργασίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ο Ειδικός Λογαριασµός του Πανεπιστηµίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράµµατος µε ΚΑ 10002 και τίτλο «Επιχορήγηση φορέων πανελληνίου σχολικού δικτύου για την υποστήριξη χρηστών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών πανελλήνιου σχολικού δικτύου για τα έτη 2016-2018», (εφεξής «πρόγραµµα»), το οποίο χρηµατοδοτείται από Εθνικούς Πόρους (Π∆Ε ΣΑΕ 146), ενδιαφέρεται να συνάψει σύµβαση µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Θέσεις εργασίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 541/26-02-2018 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «WASTE4THINK: Moving towards Life Cycle Thinking by integrating Advanced Waste Management Systems», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της πράξης «ΗΟRΙΖΟΝ 2020» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Κορνάρο Μιχαήλ, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου.

Θέση εργασίας στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ /ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΒΕΑ ΤΩΝ ΕΛΠΕ», Κωδικού Έργου ΕΛΚΕ 37301 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Γιδαράκο Ευάγγελο, ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή Πρότασης για σύναψη έως μιας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2018 με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη επέκταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως τη λήξη του έργου ή έως την λήξη των τυχόν παρατάσεών του.

Θέσεις εργασίας στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας

5 άτομα με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Θέσεις εργασίας για Φοιτητές στο Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας

Η Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, προκηρύσσει τρεις (3) θέσεις φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας προκειμένου να απασχοληθούν στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) στα Ψαχνά, με αρμοδιότητες σχετικές με την Γραμματειακή υποστήριξη των εργασιών της Σχολής. Η προκήρυξη αναφέρεται σε ενεργούς φοιτητές που θα έχουν περατώσει τουλάχιστον το 3ο τυπικό εξάμηνο σπουδών με συνολική διάρκεια απασχόλησης από την ημέρα πρόσληψης μέχρι 31/12/2018.

Θέση εργασίας στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα, με την υπ’αριθμ. 6/22-02-2018 (Θέμα 8ο) Πράξη της, στα πλαίσια του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του τμήματος Λογιστικής του ΤΕΙ Πειραιά με τίτλο: «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης (4ωρη) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση στην παρούσα πρόσκληση.

Θέση εργασίας για Ακαδηµαϊκό Υπότροφο στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (συνεδρίαση 21/02/2018), έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 6 του Ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 34 παρ. 16 του Ν. 4115/2013, αναριθµήθηκε σε παράγραφο 7 και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 58 του Ν.4386/2016, εν συνεχεία αντικαταστάθηκε (περ. α΄ και γ΄) και ισχύει µε το άρθρο 19 του Ν. 4452/2017, αποφάσισε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) Ακαδηµαϊκού Υποτρόφου, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, για το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2017-2018, µε δυνατότητα ανανέωσης, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και επιστηµονικού έργου, στα παρακάτω µαθήµατα:

Θέσεις εργασίας για Διδάσκοντα με το Π.Δ. 407/80 στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (συνεδρίαση 21/02/2018) έχοντας υπόψη την µε αριθµ. πρωτ. Φ.125.5/7/188935/Ζ2/03-11-2017 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.∆. 407/1980, του άρθρου 28 παρ. 3 του Ν.4386/2016 και του Ν.4485/2017 όπως ισχύουν, καθώς και την Απόφαση της Συγκλήτου του ΕΜΠ (Συνεδρίαση 13/11/2017), αποφάσισε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) διδάσκοντα µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, πλήρους απασχόλησης, διάρκειας πέντε (5) µηνών, για το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2017 – 2018 µε δυνατότητα ανανέωσης, στο γνωστικό αντικείµενο:

301 θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Θέσεις εργασίας Μηχανικών στην Ελλάδα

Εταιρείες στην Ελλάδα αναζητούν μηχανικούς: