Daily Archives: Μάρτιος 16, 2018

Πώς θα βγουν στη σύνταξη οι εκπαιδευτικοί.

Πέντε ημέρες έχουν στην διάθεσή τους για να υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης 12.000 εκπαιδευτικοί που έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα για σύνταξη. Πρόκειται για 10 κατηγορίες ασφαλισμένων εκπαιδευτικών, οι οποίοι μπορούν να αποχωρήσουν φέτος και γι αυτό πρέπει να είναι έτοιμοι ώστε να υποβάλλουν τις πρώτες αιτήσεις παραίτησης από 1 έως 10 Απριλίου.

Μυστικά και παγίδες στις φετινές δηλώσεις – Οι νέοι κωδικοί στο Ε1

Περισσότερα από 6,2 εκατομμύρια νοικοκυριά και απλοί φορολογούμενοι θα κληθούν εντός του δευτέρου τριμήνου του τρέχοντος έτους να υποβάλουν ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τις δηλώσεις για τη φορολόγηση των εισοδημάτων που απέκτησαν το 2017.

ΕΥΔΑΠ: Τα στάδια της πρακτικής διαδικασίας για την πρόσληψη 70 εργατών.

Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ εγκρίνει τα παρακάτω στάδια της πρακτικής διαδικασίας για την πλήρωση των θέσεων των εβδομήντα (70) εργατών υποχρεωτικής εκπαίδευσης, προκειμένου να διακριβωθεί η καταλληλότητα των υποψηφίων να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των συγκεκριμένων καθηκόντων, ως εξής:

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για ένταξη στο Πρόγραμμα Νέων Αγροτών

Από την Πέμπτη 15 Μαρτίου μέχρι τη Δευτέρα 16 Απριλίου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για ένταξη στο υπομέτρο 6.1 Εγκατάσταση Νέων Αγροτών.

ΔΕΗ: Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο -Τι χρειάζεται για να το αποκτήσετε

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο δίνει ανάσα σε εκατοντάδες χιλιάδες καταναλωτές που μπορούν να έχουν ρεύμα με σημαντική έκπτωση. Από τον Απρίλιο και ύστερα ανοίγει ο δρόμος ώστε να ενταχθούν ακόμη 100.000 άτομα στο ΚΟΤ. Ωστόσο υπάρχουν και ορισμένες υποχρεώσεις για όσους έχουν ήδη αποκτήσει το δικαίωμα στις εκπτώσεις στον λογαριασμό ρεύματος.

Προς πληρωμή τα Επιδόματα Παιδιών

Όσο πλησιάζουν οι μέρες για την «επίσημη πρώτη» του Επιδόματος Παιδιού του ΟΠΕΚΑ, τόσο εντείνεται το ενδιαφέρον των δικαιούχων για το ποσό που θα λάβουν αλλά και για την ημερομηνία καταβολής του.

Κοινωφελής σε 17 Δήμους: Voucher για 3.494 ωφελούμενους (β’ κύκλος)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με αντικείμενο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 17 Δήμους θύλακες υψηλής ανεργίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων για 3.494 θέσεις πλήρους απασχόλησης (Β Κύκλος)», εξέδωσε το υπ. Εργασίας.

55 Διοικητικοί Υπάλληλοι στον Τομέα της Δημόσιας Υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικούς διαγωνισμούς, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων από τους οποίους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προσλάβει νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους» (ομάδα καθηκόντων AD).

Θέσεις εργασίας στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Εθνική Υποδομή Νανοτεχνολογίας, Προηγμένων Υλικών και Μικρο-/Νανοηλεκτρονικής» (Ε-12193) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002772, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Ενίσχυση Υποδομών Έρευνας & Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2017ΣΕ14510038 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων.

38 θέσεις εργασίας σε Φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για θέσεις εργασίας σε Φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Θέσεις εργασίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2 άτομα με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας:

Θέσεις εργασίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών

4 άτομα με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Πανεπιστήμιο Πατρών:

116 άτομα με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο προσφέρει 116 θέσεις εργασίας με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου :

Θέσεις εργασίας στο Τ.Ε.Ι. – Α.Μ.Θ.

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΛΚΕ) ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων, τεσσάρων (4) θέσεων Εξωτερικών Συνεργατών για το ακαδηµαϊκό έτος 2017-18, µετά από διαδικασία συνέντευξης, για την σύναψη σύµβασης ανάθεσης Εκπαιδευτικού Έργου για την διδασκαλία των µαθηµάτων: α) Ασφάλεια Συστηµάτων και Εφαρµογών, β) Κινούµενα Ροµπότ και γ) ∆ιαδικτυακός Προγραµµατισµός του Εαρινού Εξαµήνου του ακ. έτους 2017-18. Η χρονική διάρκεια της σύµβασης θα είναι έως και το τέλος του ακαδηµαϊκού έτους 2017 – 2018.

Θέση εργασίας στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), καλεί ενδιαφερόμενους για συνεργασία με αντικείμενο την υλοποίηση των δράσεων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο “LOcal Alliance for Integration (LION – 776213)” Κωδ. 0883, του Τομέα Κοινωνιολογίας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.

Θέση εργασίας για Πανεπιστημιακό Υπότροφο στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, αποφασίζει την πρόσληψη Πανεπιστημιακού Υποτρόφου, με σύμβαση ανάθεσης έργου, για τη διεξαγωγή κλινικού, ερευνητικού και διδακτικού έργου στο πρόγραμμα με ΚΑ 4628 και τίτλο «Εφαρμογή Μικροχειρουργικής & Ακτίνων laser του οφθαλμού» για το χρονικό διάστημα των τριών μηνών από 01/04/2018 έως 30/06/2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ανάθεση έργου μπορεί να γίνει σε άτομα με ελάχιστο τυπικό προσόν την κατοχή διδακτορικού τίτλου, με γνωστικό αντικείμενο:

Θέσεις Εργασίας στην Aρχή Λιμένων Κύπρου

Η  Aρχή Λιμένων Κύπρου προφέρει:

216 θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Θέσεις εργασίας για Yδρονομείς στο Δήμο Δομοκού

Ο Δήμος Δομοκού για την περίοδο άρδευσης 2018, ανακοινώνει την πρόσληψη 7 Υδρονομέων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Θέσεις εργασίας Μηχανικών στην Ελλάδα

Εταιρείες στην Ελλάδα αναζητούν μηχανικούς: