ΑΣΕΠ: Οι μισθοί και τα επιδόματα για τους 524 στους δήμους

Η νέα προκήρυξη για τους 524 μονίμους στους δήμους όλης της χώρας ανεβάζει εκ νέου στα ύψη το ενδιαφέρον χιλιάδων υποψηφίων. Συνέχεια ανάγνωσης ΑΣΕΠ: Οι μισθοί και τα επιδόματα για τους 524 στους δήμους

Ρύθμιση-ανάσα: Διαγραφή χρεών για 150.000 ασφαλισμένους

Ρυθμίσεις-ανάσα για περισσότερους από 150.000 ασφαλισμένους που βρίσκονται αντιμέτωποι με κατασχέσεις φέρνει η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Συνέχεια ανάγνωσης Ρύθμιση-ανάσα: Διαγραφή χρεών για 150.000 ασφαλισμένους

Φορο-παγίδα με χάρτινες αποδείξεις για πάνω από 1 εκατ. πολίτες

Πάνω από 1.000.000 φορολογούμενοι, στους οποίους περιλαμβάνονται υπερήλικες, άνεργοι, φοιτητές, περιστασιακά απασχολούμενοι, ανάπηροι, στρατευμένοι, κάτοικοι μικρών χωριών, άστεγοι, ακόμη και ανήλικοι, που είναι υπόχρεοι υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, όφειλαν να έχουν μαζέψει κατά τη διάρκεια του 2017 χάρτινες αποδείξεις λιανικών συναλλαγών για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας ίσης με το 10% – 18,75% των ετησίων πραγματικών ή τεκμαρτών εισοδημάτων του προηγούμενου έτους! Αν δεν τήρησαν την υποχρέωση αυτή τότε, κατά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων που θα υποβάλουν φέτος για το έτος 2017, θα πληρώσουν απρόσμενα υψηλούς φόρους. Συνέχεια ανάγνωσης Φορο-παγίδα με χάρτινες αποδείξεις για πάνω από 1 εκατ. πολίτες

Προσλαμβάνονται 100 άτομα από τη ΣΟΧ 1/2018 στην ΑΑΔΕ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ανακοινωσε με απόφαση που δημοσιευτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ την προσωρινή πρόσληψη εκατό (100) ατόμων εκπαιδευτικής βαθμίδας ΥΕ ειδικότητας καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας δεκαοχτώ (18) μηνών από την ανάληψη καθηκόντων μετά την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, όπως προκύπτουν από την κατάρτιση του προσωρινού πίνακα προσληπτέων, κατόπιν της Ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2018. Συνέχεια ανάγνωσης Προσλαμβάνονται 100 άτομα από τη ΣΟΧ 1/2018 στην ΑΑΔΕ

ΕΦΚΑ: Έρχεται συμψηφισμός εισφορών με διπλά ειδοποιητήρια (Παραδείγματα)

Τη διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών 2017 των επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων περιγράφει εγκύκλιος του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΦΚΑ: Έρχεται συμψηφισμός εισφορών με διπλά ειδοποιητήρια (Παραδείγματα)

5Κ/2018: Νεα προκήρυξη ΑΣΕΠ για 37 μόνιμους στο ΕΚΑΒ

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 5Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα επτά (37) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) του Υπουργείου Υγείας. Συνέχεια ανάγνωσης 5Κ/2018: Νεα προκήρυξη ΑΣΕΠ για 37 μόνιμους στο ΕΚΑΒ