Νέο Πρόγραμμα Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer – DPO)

DATA PROTECTION OFFICER

Τα Ελληνικά Κέντρα Διά Βίου Μάθησης ΕΛ.ΚΕ.ΔΙ.Μ. διοργανώνουν εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων» (GDPR-Γ.Κ.Π.Δ. = Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων), διάρκειας 32 ωρών, με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. Συνέχεια ανάγνωσης Νέο Πρόγραμμα Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer – DPO)