Daily Archives: Μάιος 8, 2018

Αναγνωρισμένα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Μεταπτυχιακά Προγράμματα Εξ Αποστάσεως

Το portal ΕΣΠΑ ΕΡΓΑΣΙΑ  σας παρουσιάζει τα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., του μεγαλύτερου Πανεπιστημίου της Κύπρου, του University of Nicosia.

Νέα προκήρυξη για 100 μονίμους στο υπουργείο Οικονομικών

Συγκεκριμένες κινήσεις πρέπει να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι για τις 103 μόνιμες θέσεις στην ΕΥΔΑΠ και σε άλλους φορείς, προκειμένου να κατοχυρώσουν στο σύστημα του ΑΣΕΠ την αίτησή τους.

Λιγότερος φόρος με έξι κινήσεις

Οι φορολογούμενοι με έξι κινήσεις έχουν τη δυνατότητα να ξεφουσκώσουν το λογαριασμό που θα γράφει το φετινό εκκαθαριστικό σημείωμα. Αρκεί να απαντήσουν με ένα «Ναι» σε μία ή περισσότερες από τις ερωτήσεις του πίνακα 2.

Έρχεται «τσεκούρι» και στις συντάξεις των 480 ευρώ!

Συντάξεις ακόμη και των 480 ευρώ είναι μέσα σε αυτές που κόβονται με τον επανυπολογιαμό και από τον Δεκέμβριο του 2018 το ποσό πέφτει στα 393,69 ευρώ!

Ανασφάλιστα ΙΧ: Οδηγός επιβίωσης για τα πρόστιμα αλλά και τα λάθη!

Το σαφάρι για τα ανασφάλιστα ΙΧ ολοκληρώθηκε από την ΑΑΔΕ και πλέον έχει έρθει η ώρα για τα πρόστιμα.

Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης της εργασίας για νέους έως 30 ετών

Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης της εργασίας για νέους έως 30 ετών, ανακοίνωσε η υπουργός Εργασίας Εφη Αχτσιόγλου. Οι νέοι θα απασχοληθούν σε επιμέρους πρότζεκτ στο Δημόσιο, τα οποία, πρωτίστως, θα αφορούν την ψηφιακή αναβάθμιση των υπηρεσιών του Δημοσίου, σχεδιάζει το υπουργείο Εργασίας, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και, ιδίως, για τη δημιουργία κινήτρων παραμονής των νέων και του υψηλά εξειδικευμένου προσωπικού στη χώρα.

Στο ΑΣΕΠ νέα προκήρυξη για 128 πτυχιούχους σε διάφορες υπηρεσίες

Στα γραφεία του ΑΣΕΠ βρίσκεται νέα προκήρυξη για την πρόσληψη 128 υπαλλήλων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης.

Αυξάνονται τα καύσιμα τις επόμενες μέρες -Που θα φτάσει η τιμή της βενζίνης

«Καίνε» τα καύσιμα στην τσέπη των καταναλωτών, με τις τιμές να τραβούν την ανηφόρα και τους πρατηριούχους να έχουν μπει σε έναν άτυπο χορό καθημερινών αυξήσεων.

Προσλήψεις στην ΑΑΔΕ -Έρχεται η προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ)

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ από το υπουργείο Εργασίας η κατανομή των προσλήψεων από τους προστατεύομενους του ΟΑΕΔ και ο καθορισμός του αριθμού θέσεων για την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Οι θέσεις καλύπτονται από άτομα που προστατεύονται από τον ν. 2643/1998. Στο ΦΕΚ αναφέρονται οι τίτλοι σπουδών και λοιπά απαιτούμενα προσόντα που θα απαιτούνται στην προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 100 Μόνιμων Υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής στην ΑΑΔΕ, η οποία θα δει το «φως» της δημοσιότητας το προσεχές διάστημα.

ΟΑΕΔ: Έρχονται τρία προγράμματα για 17.000 ανέργους

Στην υλοποίηση τριών προγραμμάτων για 17.000 ανέργους, θα προχωρήσει ο ΟΑΕΔ τους επόμενους μήνες.

Ποια χρέη αγροτών μπορούν να μπουν σε ρύθμιση

Τη δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών αγροτών προς Εφορία, ΟΓΑ και τράπεζες που έκλεισαν και βρίσκονται υπό εκκαθάριση (πρώην Αγροτική Τράπεζα, ΤΤ, FBB, Probank, Proton, Πανελλήνια, Συνεταιριστικές κλπ) δίνει η κυβέρνηση μέσω της πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (www.keyd.gov.gr).

Θέση εργασίας στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Εθνική Υποδομή Νανοτεχνολογίας, Προηγμένων Υλικών και Μικρο-/Νανοηλεκτρονικής» (Ε-12193) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002772, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Ενίσχυση Υποδομών Έρευνας & Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2017ΣΕ14510038 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων.

Θέσεις Εργασίας στο ΚΕ.ΜΕ.Α.

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Εσωτερικών, στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικών έργων του, προσκαλεί επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες οι οποίοι επιθυμούν να συνεργαστούν με το Κέντρο και διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα στα παρακάτω αναφερόμενα αντικείμενα.

Θέσεις εργασίας στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΕΚΕΤΑ

10 άτομα με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΕΚΕΤΑ

Θέσεις εργασίας στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος»

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» προκηρύσσει θέσεις εργασίας με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 16 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» της Πράξης «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στo πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 5000065.

Θέσεις εργασίας στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης

5 άτομα στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης

268 θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Θέσεις εργασίας Μηχανικών στην Ελλάδα

Εταιρείες στην Ελλάδα αναζητούν μηχανικούς: 

Θέσεις εργασίας για Yδρονομείς στο Δήμο Αλεξανδρούπολης

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης για την αρδευτική περίοδο 2018 ανακοινώνει την πρόσληψη 5 Υδρονομέων Άρδευσης.

Θέσεις εργασίας στο Δήμο Τρίπολης

Ο Δήμος Τρίπολης για τις παιδικές κατασκηνώσεις του, ανακοινώνει την πρόσληψη 31 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών.