Daily Archives: Ιούνιος 4, 2018

Το σχέδιο για πληρωμή φόρων σε 12 δόσεις για όλους

Τον Αύγουστο, θα εκδοθούν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ με την πληρωμή του φόρου να διενεργείται σε πέντε μηνιαίες δόσεις έως το τέλος του έτους.

Περικοπές έως 277 ευρώ το μήνα στην κύρια σύνταξη

Σοκ από τις περικοπές που φτάνουν «κατά κεφαλήν» στα 160 ευρώ το μήνα δείχνουν τα σημειώματα με τον επανυπολογισμό των κύριων και επικουρικών συντάξεων που έχουν τις προσωπικές διαφορές και το «ψαλίδι» έως 18% στις σημερινές καταβαλλόμενες συντάξεις από τον Δεκέμβριο του 2018.

ΑΣΕΠ: 524+118 μόνιμοι στους δήμους – Πότε θα εκδοθούν οι προκηρύξεις

Δύο προκηρύξεις για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στους ΟΤΑ βρίσκονται στο στόχαστρο του ΑΣΕΠ.

ΟΑΕΔ: Δύο νέα πιλοτικά προγράμματα για ανέργους άνω των 45 ετών

Δύο νέα πιλοτικά προγράμματα για ανέργους ηλικίας 45 ετών και άνω, που θα προκηρύξει ο ΟΑΕΔ προβλέπει απόφαση της Διοικήτριας του Οργανισμού κ. Καραμεσίνη. Τα προγράμματα αυτά θα αφορούν συγκεκριμένο δήμο της χώρας.

ΟΑΕΔ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για τον Κοινωνικό Τουρισμό

Ξεκινά την Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2018 και ώρα 10.00 η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων τουριστικών καταλυμάτων για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Επιδότησης Διακοπών Εργαζομένων, Ανέργων και των Οικογενειών αυτών, με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2018-2019.

ΕΣΠΑ: Ξεκινούν πέντε νέες δράσεις για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

Την έναρξη πέντε νέων δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020, συνολικού προϋπολογισμού 365 εκατ. ευρώ, για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την ενεργειακή αναβάθμιση των νοσοκομείων και την στήριξη των τοπικών οικονομιών ανακοινώνει το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Επίδομα Παιδιού -νέο Α21: Ποιοι το παίρνουν -Ποια είναι τα ποσά (πίνακες)

Ανοιχτή είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για την υποβολή αιτήσεων Α21 για το Επίδομα Παιδιού 2018.

Θέσεις εργασίας στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΕΚΕΤΑ

2 άτομα με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΕΚΕΤΑ:

Θέσεις εργασίας στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, δυνάμει των άρθρων 39 του Νέου Γενικού Κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα (Κανονισμός Ε.Ε. 2016/679) , 93 του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 1, άρθρο 24 του Ν. 4386/2016 και του άρθρου 64 του Ν. 4485/2017, καθώς και την απόφαση του ΔΣ συνεδρία 622η, προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για είκοσι τέσσερις (24) μήνες με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου ή σύμβασης ανάθεσης έργου για δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «Κάλυψη ανελαστικών λειτουργικών δαπανών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος» (Ε-11730) – Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» – ΚΥΑ & Αποφάσεις Συνεδριάσεων ΔΣ 496η / 13-9-2012 & 482η / 3-5-2012.

Θέσεις εργαασίας στο Α.Π.Θ.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «INNOVATION-EL, Εθνική Υποδομή Νανοτεχνολογίας, Προηγμένων Υλικών και Μικρο-/ Νανοηλεκτρονικής» με κωδικό ΟΠΣ MIS 5002772, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ), από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης (ενάριθμο) 2017ΣΕ14510038 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του έργου «Δομικός χαρακτηρισμός προηγμένων υλικών με τεχνικές και μεθόδους Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας» Υποέργο 5, με Επιστημονικά Υπεύθυνη την κ. Φιλομήλα Κομνηνού, καθηγήτρια του Τμήματος Φυσικής ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο, Μεταδιδάκτορα, με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Θέσεις εργασίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΕΛΚΕ ΠΔΜ) στο πλαίσιο του έργου «CLIMATREE – Μια νέα προσέγγιση για τον προσδιορισμό της δέσμευσης άνθρακα από δενδρώδεις καλλιέργειες και της δράσης τους ως καταβόθρα άνθρακα» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με ΕΥ την κα. Ραφαέλλα – Ελένη Σωτηροπούλου προτίθεται να αναθέσει σε έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη, για συνολικό διάστημα έως τον Ιούνιο του 2018, με σύμβαση έργου.

Θέση εργασίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης (ΕΛΚΕ ΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράµµατος µε ΚΑ 4914 και τίτλο «Προγραµµα επιβράβευσης για ΚΑ 4483», (εφεξής «πρόγραµµα»), το οποίο χρηµατοδοτείται από τη ΓΓΕΤ, ενδιαφέρεται να συνάψει σύµβαση µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Θέση εργασίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 551/21-05-2018 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «ICARUS: Innovative Coarsening-resistant Alloys with enhanced Radiation tolerance and Ultra-fine -grainedStructure for aerospace application», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της πράξης «H2020-FETOPEN-2014-2015 Project Ref.: 713514», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Σπ. Παντελάκη, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου.

257 θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Θέσεις εργασίας στην S/M ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ.

Η S/M ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ αναζητεί: