Μεταπτυχιακό Εξ Αποστάσεως στην Δημόσια Διοίκηση

Το Πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα για εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο της Δημόσιας Διοίκησης σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, παρέχεται μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε λειτουργούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και σε άτομα που σκοπεύουν να απασχοληθούν στον τομέα αυτό (Δημόσια Υπηρεσία, Ημικρατικοί Οργανισμοί, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Δημόσιοι Οργανισμοί και Φορείς). Συνέχεια ανάγνωσης Μεταπτυχιακό Εξ Αποστάσεως στην Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)- Αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει εξ αποστάσεως το πλέον περιζήτητο μεταπτυχιακό από την αγορά εργασίας, για το χειμερινό εξάμηνο 2018-2019. Συνέχεια ανάγνωσης Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)- Αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας ως Δεύτερης/ Ξένης Γλώσσας

Προσφέρεται από το Τμήμα Γλωσσών και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας σε συνεργασία με το «Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας», μέλος της European Federation of National Institutions for Language (#EFNIL) της Ε.Ε.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξειδίκευση των φοιτητών σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και η καλλιέργεια και ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων τους. Συνέχεια ανάγνωσης Διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας ως Δεύτερης/ Ξένης Γλώσσας

Δωρεάν Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση για Στελέχη Γραμματειακής Υποστήριξης με υποχρεωτική πιστοποίηση.

Ο ρόλος του Στελέχους Γραμματειακής Υποστήριξης είναι κομβικός, στο επιχειρησιακό ιδιωτικό ή δημόσιο περιβάλλον. Συμβάλει στη δημιουργία ενός εργασιακού κλίματος υψηλών προδιαγραφών και διευκολύνει στη διεκπεραίωση διοικητικών εργασιών αποτελώντας πάντα το δεξί χέρι της Διοίκησης. Συνέχεια ανάγνωσης Δωρεάν Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση για Στελέχη Γραμματειακής Υποστήριξης με υποχρεωτική πιστοποίηση.

Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στη Διοίκηση του Franchise!

O θεσμός Δικαιόχρησης (franchising) είναι μια πολύ δημοφιλής μέθοδος εκκίνησης μιας επιχείρησης, ειδικά όταν αυτή λειτουργεί σε ένα ανταγωνιστικό κλάδο. Ο κερδοφόρος χαρακτήρας της Δικαιόχρησης που έχει να κάνει με την μείωση των εξόδων και του κινδύνου της επένδυσης, κάνει εξαιρετικά σημαντικό το έργο του Διοικητικού Στελέχους που αναλαμβάνει την διεκπεραίωση της ενεργείας αυτής. Συνέχεια ανάγνωσης Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στη Διοίκηση του Franchise!

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας.

Αποκτήστε και εσείς τις γνώσεις και τις δεξιότητες και μάθετε  πως να λειτουργήσετε και να αναπτύξετε τη δική σας επιχειρηματική ιδέα με επιτυχία! Συνέχεια ανάγνωσης Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας.