Θέση εργασίας στη Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης

Η Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόθεση της να προχωρήσει σε σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με φυσικό πρόσωπο για την κάλυψη αναγκών του έργου με τίτλο: «Delivering Efficient Sustainable Tourism with low-carbon transport Innovations: Sustainable Mobility, Accessibility and Responsible Travel», με ακρωνύμιο DESTI-SMART» και ειδικότερα με πτυχιούχο Οικονομικών ή Νομικών, ή Κοινωνικών Επιστημών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών για την υποστήριξη του έργου. Συνέχεια ανάγνωσης Θέση εργασίας στη Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης

26 θέσεις εργασίας σε Φορείς του εξωτερικού

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για θέσεις εργασίας σε Φορείς του εξωτερικού. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης. Συνέχεια ανάγνωσης 26 θέσεις εργασίας σε Φορείς του εξωτερικού