Θέσεις εργασίας Εκπαιδευτικοί στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) διενεργεί Διαγωνισμό Αγοράς Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές, για διδασκαλία στο «Απογευματινό/Βραδινό Πρόγραμμα του ΥΠΠ Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΚΙΕ)». Συνέχεια ανάγνωσης Θέσεις εργασίας Εκπαιδευτικοί στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης

Θέσεις εργασίας για Εκπαιδευτές στο Υπουργείο Παιδείας & Απασχόλησης

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) διενεργεί διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, για Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για Διδασκαλία προγραμμάτων Δημιουργικής Απασχόλησης και Ενισχυτικής Διδασκαλίας, στο Έργο «Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης», που αφορά στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Συνέχεια ανάγνωσης Θέσεις εργασίας για Εκπαιδευτές στο Υπουργείο Παιδείας & Απασχόλησης