Θέσεις Εργασίας για Νηπιαγωγούς στον Σύνδεσμο Γονέων Δημόσιου & Κοινοτικού Νηπιαγωγείου Λακατάμειας

Ο Σύνδεσμος Γονέων του Δημόσιου & Κοινοτικού Νηπιαγωγείου Λακατάμειας Στ’ – Αγίου Στυλιανού δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσης Νηπιαγωγού (Παιδοκομικού τμήματος) για απογευματινή φοίτηση (13:00-17:00). Συνέχεια ανάγνωσης Θέσεις Εργασίας για Νηπιαγωγούς στον Σύνδεσμο Γονέων Δημόσιου & Κοινοτικού Νηπιαγωγείου Λακατάμειας

Συνοδευτική επιστολή βιογραφικού

Όταν ψάχνεις για εργασία πολλές φορές η λεπτομέρεια μπορεί να κάνει την διαφορά. Μια απο αυτές τις λεπτομέρειες είναι η συνοδευτική επιστολή, η οποία είναι απαραίτητη όταν είστε στην διαδικασία εύρεσης εργασίας. Συνέχεια ανάγνωσης Συνοδευτική επιστολή βιογραφικού

Θέσεις Εργασίας για Υπαλλήλους Τραπεζικών Εργασιών

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίου τραπεζικού οργανισμού, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης: Συνέχεια ανάγνωσης Θέσεις Εργασίας για Υπαλλήλους Τραπεζικών Εργασιών

Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Σαρωνικού

Ο Δήμος Σαρωνικού ανακοινώνει την πρόσληψη 19 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, ως ακολούθως: Συνέχεια ανάγνωσης Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Σαρωνικού

Θέσεις Εργασίας για Γεωπόνους στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ τεχνολόγων Γεωπόνων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 30/11/2018. Συνέχεια ανάγνωσης Θέσεις Εργασίας για Γεωπόνους στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Θέσεις Εργασίας στη Περιφερειακή Διεύθυνση Α’βάθμιας & Ββάθμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης

Ανακοίνωση (υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2018 ΑΔΑ: ΨΑΣΠ4653ΠΣ-ΜΜ9) πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (4 ΔΕ Οδηγών και 4 ΔΕ Συνοδών) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εδρεύουν στις Περιφερειακές Ενότητες Δράμας και Ροδόπης . Συνέχεια ανάγνωσης Θέσεις Εργασίας στη Περιφερειακή Διεύθυνση Α’βάθμιας & Ββάθμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης