Θέσεις εργασίας Μηχανικών στην Ελλάδα

Ζητείται σχεδιαστής/σχεδιάστρια με εμπειρία σε εκπόνηση αρχιτεκτονικών σχεδίων για έκδοση αδειών και σε τακτοποιήσεις αυθαιρέτων για ημιαπασχόληση σε τεχνικό γραφείο που εδρεύει στα νότια προάστια. Αποστολή βιογραφικών στο kogrigo@gmail.com(link sends e-mail) Συνέχεια ανάγνωσης Θέσεις εργασίας Μηχανικών στην Ελλάδα

Θέσεις εργασίας στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος προκηρύσσει την πλήρωση, συνολικά, κατόπιν επιλογής, 20 θέσεων πτυχιούχων Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και κατόχων υποχρεωτικά και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με εξειδικευμένα προσόντα και εμπειρία, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες της σε Διευθύνσεις Εταιρικής Τραπεζικής. Συνέχεια ανάγνωσης Θέσεις εργασίας στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Θέσεις εργασίας στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Μεγαρέων

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεγαρέων για τις ανάγκες του “ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΩΔΕΙΟΥ” τη διδακτική περίοδο 2018-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ωρομίσθιων ατόμων εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Συνέχεια ανάγνωσης Θέσεις εργασίας στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Μεγαρέων