Θέση εργασίας στο Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλ. Φλέμιγκ»

το πλαίσιο της εθνικής συγχρηματοδότησης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (Matching Funds), το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου. Συνέχεια ανάγνωσης Θέση εργασίας στο Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλ. Φλέμιγκ»

Θέση εργασίας στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου με τίτλο «Seismology and Earthquake Engineering Research Infrastructure Alliance for Europe – “SERA”» της Δράσης HORIZON 2020 προκηρύσσεται μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με στόχο την: «Ανάπτυξη αλγορίθμων αναβάθμισης και υποστήριξης του κόμβου παροχής σεισμολογικών δεδομένων EIDA». Συνέχεια ανάγνωσης Θέση εργασίας στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

456 θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης. Συνέχεια ανάγνωσης 456 θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα