Όλα τα άρθρα του/της adminespa

Μόνιμος διορισμός για 370 άτομα μέσω ΑΣΕΠ (προκήρυξη)

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη 370 ατόμων στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Η προκήρυξη αυτή πιθανόν να οδηγήσει και σε μόνιμο διορισμό των υπαλλήλων αυτών, καθώς πρόκειται να υπογράψουν σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με διάρκεια τρία (3) έτη και δυνατότητα παράτασης για επιπλέον τρία (3) έτη. Μια νέα προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ θα πριμοδοτεί την εμπειρία τους, οδηγώντας τους σε και μόνιμο διορισμό.

Συνέχεια ανάγνωσης Μόνιμος διορισμός για 370 άτομα μέσω ΑΣΕΠ (προκήρυξη)

Ενισχυτική διδασκαλία στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.)

Δημοσιεύθηκε με ΦΕΚ η απόφαση της Υπουργού Παιδείας Ν. Κεραμέως και της Υφυπουργού Παιδείας Σ. Ζαχαράκη  που ορίζει, στο πλαίσιο της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.» την οργάνωση, λειτουργία και υλοποίηση  της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα μαθήματα «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικό έτος 2020-2021. Συνέχεια ανάγνωσης Ενισχυτική διδασκαλία στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.)

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων

Το Υ.ΠΑΙ.Θ. ανακοίνωσε σχετική εγκύκλιο με θέμα: «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) για το σχολικό έτος 2020-2021» και σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας για το σχολικό έτος 2020-2021, ισχύουν τα ακόλουθα: Συνέχεια ανάγνωσης Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων

Υ.ΠΑΙ.Θ.: Στηρίζουμε το δημόσιο Πανεπιστήμιο στην πράξη – 550 θέσεις μελών ΔΕΠ στα ΑΕΙ της χώρας

Σε συνέχεια της απόδοσης και κατανομής 200 θέσεων μελών ΔΕΠ στα ΑΕΙ της χώρας τον Σεπτέμβριο του 2020, το ΥΠΑΙΘ εξασφάλισε επιπροσθέτως 350 θέσεις μελών ΔΕΠ για τα Πανεπιστήμια όλης της χώρας. Εξ αυτών, οι 200 θέσεις κατανέμονται αναλόγως και συμπληρωματικά με τις υπόλοιπες αφυπηρετήσεις, όπως είχαμε δεσμευθεί, ενώ οι υπόλοιπες 150 θέσεις, με πλήρη υιοθέτηση της αρχής μας για εφαρμογή αντικειμενικών κριτηρίων και στην τακτική χρηματοδότηση και στην κατανομή εκπαιδευτικού προσωπικού στα Α.Ε.Ι., στη βάση πάντοτε των εισηγήσεων της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ). Τα κριτήρια που ελήφθησαν υπόψιν από την ΕΘΑΑΕ για την κατανομή των πρόσθετων 150 θέσεων είναι: α) ο αριθμός προπτυχιακών φοιτητών, β) ο αριθμός εξαμήνων α’ κύκλου σπουδών, γ) η αναλογία προπτυχιακών φοιτητών προς μέλη ΔΕΠ, δ) ο αριθμός θέσεων ΔΕΠ που έχουν κενωθεί τα προηγούμενα χρόνια και δεν έχουν αναπληρωθεί. Συνέχεια ανάγνωσης Υ.ΠΑΙ.Θ.: Στηρίζουμε το δημόσιο Πανεπιστήμιο στην πράξη – 550 θέσεις μελών ΔΕΠ στα ΑΕΙ της χώρας