Όλα τα άρθρα του/της adminespa

7 θέσεις στον ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

admie_bΟ Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. (Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επτά  (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης και των Μονάδων της, Διεύθυνσης Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, Διεύθυνσης Λειτουργίας& Ελέγχου Συστήματος,  Διεύθυνσης Συστημάτων & Υποδομών και Κλιμακίου Συμβάσεων Σύνδεσης Χρηστών της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Συνέχεια ανάγνωσης 7 θέσεις στον ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

5 θέσεις εργασίας στο Δήμο Γαλατσίου

αρχείο λήψηςΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ – ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος «Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων _ Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Γαλατσίου» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Συνέχεια ανάγνωσης 5 θέσεις εργασίας στο Δήμο Γαλατσίου

Υποβολή υποψηφιότητας για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων ∆ιεύθυνσης στην Κόρινθο

neoiΑνακοινώνεται  από τον Δήμο Κορίνθου η υποβολή υποψηφιότητας για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων ∆ιεύθυνσης Συνέχεια ανάγνωσης Υποβολή υποψηφιότητας για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων ∆ιεύθυνσης στην Κόρινθο

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει μια θέση εργασίας

Elke2Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιουλοποίησης του έργου με τίτλο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ »ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ» με ΕΥ τον κ.Κωτόπουλο Τριαντάφυλλο, ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται για τη σύναψη μίας (1) σύβασης έργουδιάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης: Συνέχεια ανάγνωσης Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει μια θέση εργασίας

Τελική ευθεία για τους 5.000 διαθέσιμους

ÂÏÕËÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÌÇÔÓÏÔÁÊÇÓ Ê ÌÉ×ÅËÁÊÇÓ ÃΟριστικοποιείται η κινητικότητα των περίπου 5.000 δημοτικών υπαλλήλων οι οποίοι θα ενταχθούν στο δεύτερο κύμα κινητικότητας αφού επισπεύδονται οι διαδικασίες από την πολιτική ηγεσία των υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Εσωτερικών. Συνέχεια ανάγνωσης Τελική ευθεία για τους 5.000 διαθέσιμους

Προσωπικό για την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πρέβεζα, την Εύβοια και το Ρέθυµνο αναζητούν τρεις γνωστές αλυσίδες σούπερ µάρκετ.

WΠρόκειται για τις MARKET IN, Lidl και Μetro. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: διευθυντές/υποδιευθυντές, πωλητές, πωλήτριες, ταµίες, υπάλληλοι εξωτερικών/εσωτερικών εργασιών και υπάλληλοι προµηθειών.   Συνέχεια ανάγνωσης Προσωπικό για την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πρέβεζα, την Εύβοια και το Ρέθυµνο αναζητούν τρεις γνωστές αλυσίδες σούπερ µάρκετ.