Αρχείο κατηγορίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός & Mentoring – Μοριοδοτούμενη Επαγγελματική Εξειδίκευση

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός και η καθοδήγηση είναι ένα επίκαιρο θέμα που απασχολεί τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας και όχι μόνο. Αποτελεί σημείο αναφοράς στον διαρκώς μεταβαλλόμενο χώρο των οργανισμών και της εργασίας, που ανατρέπει και νοηματοδοτεί εκ νέου θεμελιώδεις έννοιες όπως «επάγγελμα», «εργασία», «προσόντα», «βιογραφικό», «διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού», «επαγγελματική ανάπτυξη», «σταδιοδρομία». Τα Ελληνικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΕΛ.ΚΕ.ΔΙ.Μ.) προσφέρουν «Μοριοδοτούμενη Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στη Συμβουλευτική, τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και το Mentoring». Συνέχεια ανάγνωσης Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός & Mentoring – Μοριοδοτούμενη Επαγγελματική Εξειδίκευση

Επαγγελματική Εξειδίκευση για την Άριστη Εκμάθηση Δακτυλογραφίας με Τυφλό Σύστημα.

Συμπληρώστε αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΔΩ! Συνέχεια ανάγνωσης Επαγγελματική Εξειδίκευση για την Άριστη Εκμάθηση Δακτυλογραφίας με Τυφλό Σύστημα.

Σεμινάριο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων», Για Απευθείας Συμμετοχή στις Εξετάσεις Εκπαιδευτικής Επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερομένους που επιθυμούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ για την επάρκεια εκπαιδευτών ενηλίκων, αλλά δε διαθέτουν την απαιτούμενη εκπαιδευτική εμπειρία (150 ώρες) σε ενήλικες (βάσει του άρθρου 67 του Ν. 4386/2016) και έχει στόχο την ουσιαστική προετοιμασία υποψηφίων  για τις εξετάσεις του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
Οι απόφοιτοι του προγράμματος οδηγούνται απευθείας στη διαδικασία εξετάσεων πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ. Συνέχεια ανάγνωσης Σεμινάριο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων», Για Απευθείας Συμμετοχή στις Εξετάσεις Εκπαιδευτικής Επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακής Εξειδίκευσης- Marketing and Communications

 Ελληνικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΕΛ.ΚΕ.ΔΙ.Μ.) προσφέρουν ΔΩΡΕΑΝ ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακής κατάρτισης στο Μάρκετινγκ & τις Επικοινωνίες.

Συμπληρώστε αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΔΩ!

Συνέχεια ανάγνωσης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακής Εξειδίκευσης- Marketing and Communications