Αρχείο κατηγορίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Μάρκετινγκ & Επικοινωνίες

Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με τη Vellum Global Educational Services,  ανακοινώνουν την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή στο μοριοδοτούμενο πρόγραμμα με θέμα «Μάρκετινγκ & Επικοινωνίες». Συνέχεια ανάγνωσης Μάρκετινγκ & Επικοινωνίες

Διαχείριση Έργων Πληροφορικής

Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με τη Vellum Global Educational Services,  ανακοινώνουν την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή στο μοριοδοτούμενο πρόγραμμα με θέμα «Διαχείριση Έργων Πληροφορικής». Συνέχεια ανάγνωσης Διαχείριση Έργων Πληροφορικής

Εξειδίκευση στη 2Δ και 3Δ σχεδίαση με τη χρήση υπολογιστή (2D, 3D, CAD)

Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με τη Vellum Global Educational Services,  ανακοινώνουν την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή στο μοριοδοτούμενο πρόγραμμα με θέμα «Εξειδίκευση στη 2Δ και 3Δ σχεδίαση με τη χρήση υπολογιστή (2D, 3D, CAD)». Συνέχεια ανάγνωσης Εξειδίκευση στη 2Δ και 3Δ σχεδίαση με τη χρήση υπολογιστή (2D, 3D, CAD)

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου

Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με τη Vellum Global Educational Services,  ανακοινώνουν την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή στο μοριοδοτούμενο πρόγραμμα με θέμα «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου». Συνέχεια ανάγνωσης Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου

Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Mentoring

Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με τη Vellum Global Educational Services,  ανακοινώνουν την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή στο μοριοδοτούμενο πρόγραμμα με θέμα «Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Mentoring». Συνέχεια ανάγνωσης Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Mentoring

Διαδικτυακό Marketing και Social Media

Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με τη Vellum Global Educational Services,  ανακοινώνουν την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή στο μοριοδοτούμενο πρόγραμμα με θέμα «Διαδικτυακό Marketing και Social Media». Συνέχεια ανάγνωσης Διαδικτυακό Marketing και Social Media