Αρχείο κατηγορίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, σε όλη τη διάρκεια της ζωής, γίνεται εφαλτήριο επανατοποθέτησης στην αγορά εργασίας σε σύγχρονες, ποιοτικές θέσεις απασχόλησης. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η εξειδίκευση στο διδακτικό αντικείμενο συμβάλει στην προαγωγή της γνώσης και στην ανάπτυξη της έρευνας. Η διδασκαλία είναι μία δυναμική διαδικασία που απαιτεί διαρκή ενημέρωση και εμπλουτισμό γνώσεων. Συνέχεια ανάγνωσης ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΡΧΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ – ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Οι κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο, η ταχύτατη ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, η κατεύθυνση και η ανταγωνιστικότητα σε επίπεδο εκπαίδευσης, η αναγκαία μετάβαση από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Κοινωνία της Γνώσης καθιστούν την ανάγκη της δια βίου μάθησης. Συνέχεια ανάγνωσης ΑΡΧΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ – ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ – ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Η ιδιαίτερη φιλοσοφία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας αποτελεί το αντικείμενο του επιμορφωτικού προγράμματος με τίτλο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας». Συνέχεια ανάγνωσης ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ – ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

Συμπληρώστε αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΔΩ!

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον προς τις μαθησιακές δυσκολίες και κυρίως στην ενημέρωση και επιμόρφωση πάνω στο θέμα αυτό. Πρόκειται για ένα θέμα διαχρονικό που άργησε όμως να κάνει την εμφάνιση του λόγω της κοινωνικής χροιάς που το περιβάλλει. Τα Ελληνικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΕΛ.ΚΕ.ΔΙ.Μ.) σου δίνουν την  ευκαιρία να εξειδικευτείς στην Ανίχνευση των Μαθησιακών Δυσκολιών. Συνέχεια ανάγνωσης ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Στις μέρες μας οι εκπαιδευτικοί καλούνται να ανταποκριθούν στις διανοητικές και πρακτικές προκλήσεις της διοίκησης και οργάνωσης του σημερινού αλλά και του αυριανού σχολείου, παρέχοντας μια σύγχρονη οπτική για την ηγεσία τόσο σε επίπεδο σχολικής μονάδας όσο και της εκπαίδευσης γενικότερα.  Τα Ελληνικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης προσφέρουν τη «Μοριοδοτούμενη Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στην Οργάνωση και Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων». Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ