Αρχείο κατηγορίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με τη Vellum Global Educational Services ανακοινώνουν την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή στο μοριοδοτούμενο πρόγραμμα με θέμα «Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας». Συνέχεια ανάγνωσης Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα

Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με τη Vellum Global Educational Services,  ανακοινώνουν την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή στο μοριοδοτούμενο πρόγραμμα με θέμα «Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα».
Συνέχεια ανάγνωσης Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα

International Diploma in IT and Cyber Security

Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με τη Vellum Global Educational Services,  ανακοινώνουν την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή στο μοριοδοτούμενο πρόγραμμα με θέμα «Ασφάλεια Δεδομένων και Δικτύου». Συνέχεια ανάγνωσης International Diploma in IT and Cyber Security

Αξιοποίηση της Τέχνης στην Εκπαίδευση

Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με τη Vellum Global Educational Services, ανακοινώνουν την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή στο μοριοδοτούμενο πρόγραμμα με θέμα «Utilization of Art in Education» Συνέχεια ανάγνωσης Αξιοποίηση της Τέχνης στην Εκπαίδευση

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου

Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με τη Vellum Global Educational Services,  ανακοινώνουν την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή στο μοριοδοτούμενο πρόγραμμα με θέμα «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου». Συνέχεια ανάγνωσης Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου

Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Mentoring

Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με τη Vellum Global Educational Services,  ανακοινώνουν την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή στο μοριοδοτούμενο πρόγραμμα με θέμα «Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Mentoring». Συνέχεια ανάγνωσης Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Mentoring