Αρχείο κατηγορίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με τη Vellum Global Educational Services,  ανακοινώνουν την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή στο μοριοδοτούμενο πρόγραμμα με θέμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας». Συνέχεια ανάγνωσης Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

Διαχείριση Έργων Πληροφορικής

Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με τη Vellum Global Educational Services,  ανακοινώνουν την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή στο μοριοδοτούμενο πρόγραμμα με θέμα «Διαχείριση Έργων Πληροφορικής». Συνέχεια ανάγνωσης Διαχείριση Έργων Πληροφορικής

Εξειδίκευση στο Excel

Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με τη Vellum Global Educational Services,  ανακοινώνουν την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή στο μοριοδοτούμενο πρόγραμμα με θέμα «Εξειδίκευση στο Excel». Συνέχεια ανάγνωσης Εξειδίκευση στο Excel

Διαχείριση Συστημάτων Δικαιόχρησης

Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με τη Vellum Global Educational Services,  ανακοινώνουν την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή στο μοριοδοτούμενο πρόγραμμα με θέμα «Διαχείριση Συστημάτων Δικαιόχρησης». Συνέχεια ανάγνωσης Διαχείριση Συστημάτων Δικαιόχρησης

Βασικές Οικονομικές Έννοιες

Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με τη Vellum Global Educational Services,  ανακοινώνουν την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή στο μοριοδοτούμενο πρόγραμμα με θέμα «Βασικές Οικονομικές Έννοιες».
Συνέχεια ανάγνωσης Βασικές Οικονομικές Έννοιες

Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με τη Vellum Global Educational Services, ανακοινώνουν την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή στο μοριοδοτούμενο πρόγραμμα με θέμα «Ειδική Αγωγή». Συνέχεια ανάγνωσης Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης