Αρχείο κατηγορίας ΕΡΓΑΣΙΑ

Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν την πρόσληψη 15 ατόμων σε Λάρισα και Μαγνησία

tromaktiko1Τα Ελληνικά Ταχυδροµεία Α.Ε. και η Περιφ/κή ∆ιεύθυνση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος, που εδρεύει στο ∆ήµο Λάρισας του Ν. Λάρισας, (για τις ανάγκες αυτής στους Νοµούς Λάρισας και Μαγνησίας), ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού δεκαπέντε (15) ατόµων [(7 ατόµων ειδικότητας ∆Ε Εσωτερικής Εκµετάλλευσης από τα οποία 2 άτοµα πλήρους απασχόλησης και 5 άτοµα µερικής απασχόλησης, καθώς και 8 ατόµων ειδικότητας ∆Ε ∆ιανοµέων, από τα οποία 6 άτοµα πλήρους απασχόλησης και 2 άτοµα µερικής απασχόλησης) χρονικής διάρκειας οκτώ (8) µηνών] Συνέχεια ανάγνωσης Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν την πρόσληψη 15 ατόμων σε Λάρισα και Μαγνησία

Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν 14 θέσεις εργασίας σε Βοιωτία και Φωκίδα

elta mak-thrΤα Ελληνικά Ταχυδροµεία Α.Ε. και η Περιφ/κή ∆ιεύθυνση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος, που εδρεύει στο ∆ήµο Λάρισας του Ν. Λάρισας ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού δεκατεσσάρων (14) ατόµων [(4 ατόµων ειδικότητας ∆Ε Εσωτερικής Εκµετάλλευσης µερικής απασχόλησης, καθώς και 10 ατόµων ειδικότητας ∆Ε ∆ιανοµέων, από τα οποία 6 άτοµα πλήρους απασχόλησης και 4 άτοµα µερικής απασχόλησης) χρονικής διάρκειας οκτώ (8) µηνών] Συνέχεια ανάγνωσης Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν 14 θέσεις εργασίας σε Βοιωτία και Φωκίδα

Πράσινο φως στην μετατροπή της πρακτικής άσκησης σε επιδοτούμενη εργασία από το Υπουργείο Εργασίας στο πρόγραμμα ανέργων 18-29 ετών

praΤη δυνατότητα συνέχισης της απασχόλησης με επιδοτούμενη πρόσληψη (από 15 € – 18 € την ημέρα) των ανέργων που πραγματοποιούν την 5μήνη πρακτική τους εξάσκηση σε επιχειρήσεις, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Η παραπάνω δυνατότητα προβλεπόταν από τη σχετική προκήρυξη του έργου και καθυστερούσε η έκδοση της σχετικής απόφασης. Με την παρακάτω ανακοίνωση ανάβει το πράσινο φως για την συνέχιση της απασχόλησης των 26.000 ανέργων που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα.  Η ανακοίνωση αναφέρει: Συνέχεια ανάγνωσης Πράσινο φως στην μετατροπή της πρακτικής άσκησης σε επιδοτούμενη εργασία από το Υπουργείο Εργασίας στο πρόγραμμα ανέργων 18-29 ετών

Ηλεκτρονικές διασταυρώσεις για τον συμψηφισμό επιστροφών ΦΠΑ με οφειλές στο ΙΚΑ

134566-dΗλεκτρονικές διασταυρώσεις για τον εντοπισμό επιχειρήσεων που ενώ χρωστούν ασφαλιστικές εισφορές προς το ΙΚΑ έχουν κάνει αίτηση επιστροφής ΦΠΑ έχει ξεκινήσει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Συνέχεια ανάγνωσης Ηλεκτρονικές διασταυρώσεις για τον συμψηφισμό επιστροφών ΦΠΑ με οφειλές στο ΙΚΑ

Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή προσκαλεί ενδιαφερόμενους να παράσχουν έργο

services2Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) κατ” εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 28/Α’/1994), όπως ισχύει, στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη Εξειδικευμένων Πολιτικών και Πρακτικών Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ενδυνάμωσης του Κοινωνικού Διαλόγου και Υποστήριξης των Κοινωνικών Εταίρων με στόχο τις Καινοτόμες Προτάσεις Πολιτικής για το ζήτημα της Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης στην Ελλάδα» Συνέχεια ανάγνωσης Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή προσκαλεί ενδιαφερόμενους να παράσχουν έργο

Διευθυντικά Στελέχη Καταστημάτων για το δίκτυο καταστημάτων «ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ» σε όλη την Ελλάδα

PΗ εταιρία ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ ζητά Διευθυντικά Στελέχη Καταστημάτων για το δίκτυο καταστημάτων της σε όλη την Ελλάδα.

Διαθέτεις επιχειρηματικό μυαλό, ηγετικά προσόντα και ισχυρή θέληση;
Τότε αυτός ο ρόλος μπορεί να σου ταιριάζει! Συνέχεια ανάγνωσης Διευθυντικά Στελέχη Καταστημάτων για το δίκτυο καταστημάτων «ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ» σε όλη την Ελλάδα