4 προσλήψεις στη ΔΕΗ Αθήνας

113167-DEHΗ ΔΕΗ ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τέσσερα άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Αρχειονόμων ή Θεωρητικών Επιστημών) για την κάλυψη αναγκών του Τομέα Αρχείων της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων και Οργάνωσης, που εδρεύει στην Αθήνα, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου «Υποστήριξη λειτουργιών του Τομέα Αρχείων/Ιστορικό Αρχείο». Συνέχεια ανάγνωσης 4 προσλήψεις στη ΔΕΗ Αθήνας

3 θέσεις στη ΙΒ” ΕΠΚΑ

αρχείο λήψης (2)Η ΙΒ” Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων. Συνέχεια ανάγνωσης 3 θέσεις στη ΙΒ” ΕΠΚΑ

9 θέσεις στο ΔΕΔΔΗΕ Αγίου Νικολάου Κρήτης

αρχείο λήψης (1)Ο Διαχειριστής Ελληνικού δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά, εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών – ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Συνέχεια ανάγνωσης 9 θέσεις στο ΔΕΔΔΗΕ Αγίου Νικολάου Κρήτης

Ενιαίο μισθολόγιο στους ένστολους

ενστολοΤο ενδεχόμενο να επεκταθεί το ενιαίο μισθολόγιο των πολιτικών υπαλλήλων σε ορισμένες κατηγορίες λειτουργών του Δημοσίου, που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια, αλλά και να ενοποιηθούν πλήρως τα μισθολόγια των στρατιωτικών, των αστυνομικών, των λιμενικών και των πυροσβεστών εξετάζει πλέον η κυβέρνηση, σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο. Συνέχεια ανάγνωσης Ενιαίο μισθολόγιο στους ένστολους

20 συμβάσεις έργου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

panepisthmio thessalias

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο υλοποίησης, της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΣΠΑ 2007-2013) Πράξης με τίτλο «Προώθηση Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο Βόλο» και κωδικό ΟΠΣ 375641, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους, ανακοινώνει ότι δέχεται προτάσεις από φυσικά πρόσωπα προς σύναψη έως είκοσι (20) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό στο οποίο θα ανατεθεί η υλοποίηση μέρους των τελικών παραδοτέων που προβλέπονται στην σχετική απόφαση ένταξης της Πράξης ή/ και κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης.
Συνέχεια ανάγνωσης 20 συμβάσεις έργου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Νέες Θέσεις Εργασίας ελληνικές και ξένες αλυσίδες σούπερ µάρκετ

3Ανοιχτές θέσεις διάφορων ειδικοτήτων διαθέτουν το διάστηµα αυτό δεκάδες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες, σε όλη την Ελλάδα, που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εµπόριο. Συνέχεια ανάγνωσης Νέες Θέσεις Εργασίας ελληνικές και ξένες αλυσίδες σούπερ µάρκετ

espaergasia.com