Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Ανέργων με Εκπαιδευτικό Επίδομα 1250€

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, Χωρίς κατηγορία
Views: 1K

Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων στον κλάδο των Yποδομών & Μεταφορών.

Link αίτησης: apko05.uhc.gr

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

· Θεωρητική Κατάρτιση (170 ώρες) για τη συμπλήρωση και την ενίσχυση των γνώσεων, στον κλάδο των Υποδομών

· Πρακτική Άσκηση των ωφελούμενων – (80 ώρες).

· Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC17024 ή ισοδύναμο ή τον ΕΟΠΠΕΠ ή από άλλο ισοδύναμο οργανισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016. Η διάρκεια της Κατάρτισης είναι 250 ώρες (170 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 80 ώρες πρακτική). Η συμμετοχή των ωφελούμενων σε όλες τις επιμέρους Ενέργειες του Έργου είναι υποχρεωτική.

Δικαιολογητικά προγράμματος:

• Βεβαίωση Ανεργίας από την οποία θα αποδεικνύεται ότι είναι άνεργος /η την ημέρα της 1ης συνεδρίας συμβουλευτικής (την οποία θα εκδώσει από το portal του ΟΑΕΔ με χρήση των προσωπικών του κωδικών)

• Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού (π.χ φωτοτυπία βιβλιαρίου) με εμφανή τον “International Bank Account Number” (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/ η Αιτών/ ούσα.

• Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από το http://www.gov.gr ή θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσιο φορέα (η οποία θα απευθύνεται στην ΚΕΕΕ) ότι o δεν συμμετέχει ταυτόχρονα σε άλλη επιδοτούμενη δράση του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης

Πληροφορίες για το πρόγραμμα:

 • Δικαιούχος: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
 • Ωφελούμενοι : 2.251 άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ
 • Εκπαιδευτικό επίδομα: 5 €/ώρα κατάρτισης (συνολικά: 1.250,00 €)
 • Επιμέρους ενέργειες : Συμβουλευτική, Θεωρητική κατάρτιση, Πρακτική άσκηση & Πιστοποίηση 
 • Αριθμός συνεδριών: 6 
 • Ώρες Θεωρητικής κατάρτισης: 170 
 • Ώρες Πρακτικής άσκησης: 80  
 • Σύνολο ωρών κατάρτισης : 250

Έργο: Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων στον κλάδο των Yποδομών

 Αντικείμενα Κατάρτισης 

 • Τεχνικός συντήρησης εγκαταστάσεων
 • Τεχνικός Αλουμινοσιδηροκατασκευών
 • Τεχνίτης ελασματουργός
 • Τεχνίτης εργαλειομηχανών
 • Τεχνίτης Σωληνουργός
 • Τεχνικός συγκολλήσεων

«Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων στο κλάδο των Μεταφορών »

 • Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης
 • Στέλεχος Εταιρείας Διαμεταφορών / Διαλογέας
 • Χειριστής Ανυψωτικών Μηχανημάτων Χειριστής
 • Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου ECommerce
 • Πωλητής -Στέλεχος Εξαγωγικού – Διεθνούς Εμπορίου

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για την εβδομάδα 17-23 Ιουλίου
Προηγούμενο άρθρο
Φορολογικές δηλώσεις 2023: Παράταση, προσοχή με τους φιλοξενούμενους
Μενού