Διευκρινιστικές Οδηγίες για την αίτηση ένταξης Συμβούλων Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού επιπέδου Α’ στο μητρώο του ΕΟΠΠΕΠ

Διευκρινιστικές Οδηγίες για την αίτηση ένταξης Συμβούλων Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού επιπέδου Α’ στο μητρώο του ΕΟΠΠΕΠ Για την ταχύτερη διεκπεραίωση των διαδικασιών ένταξης, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη…
Μενού