Αποκτήστε Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό Πληροφορικής από το ΑΣΕΠ (Vellum Diploma in IT Skills Essential Standard Level)

Η Τεχνολογία των Πληροφοριών (ΙΤ) επηρεάζει τη ζωή όλων µας, όπου κι αν ζούµε ή δουλεύουµε σε ολόκληρο τον κόσµο. Σχεδόν κάθε πτυχή της καθηµερινής µας ζωής, απαιτεί πλέον τη…
Μενού