Θέση ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών»

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 381
Τanoikto panepistimioο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ1066/20-09-2013 (τεύχος τρίτο) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη μίας (1) θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων
• Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» (ΜΒΑ61).
Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται να καταλάβουν την παραπάνω θέση καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ε.Α.Π. την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της προκήρυξης συγκεκριμένα από την 2-10-
2013 έως και την 2-12-2013.
Η υποβολή των δικαιολογητικών των υποψηφίων γίνεται από 2-10-2013 έως 2-12-2013 στην αρμόδια Κοσμητεία:
ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Πληροφορίες: Σταθόπουλος Χρήστος
Μπουμπουλίνας 57-59, 26 222 ΠΑΤΡΑ
Τηλ.: 2610-367452
Fax: 2610-367442

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Η ελληνική παρουσία στην έκθεση Anuga
Προηγούμενο άρθρο
Διασύνδεση του Μητρώου Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων με το ΓΕΜΗ
Μενού