Θέση ΔΕΠ στο πρόγραμμα: Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 168

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό


• Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Ελλάδα: Από την Αρχαιότητα ως και το Βυζάντιο» (ΕΛΠ20).

Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται να καταλάβουν την παραπάνω θέση καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ε.Α.Π. την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της προκήρυξης και συγκεκριμένα από την 2-10-2013 έως και την 2-12-2013.

Η υποβολή των δικαιολογητικών των υποψηφίων γίνεται από 2-10-2013 έως 2-12-2013 στην αρμόδια Κοσμητεία:

ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Πληροφορίες: Αλεξανδρή Μαρία
Πάροδος Αριστοτέλους 18, 263 35 ΠΑΤΡΑ
Τηλ.: 2610-367688
Fax: 2610-367679
E-mail: sas@eap.gr, alexandri@eap.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Προσλήψεις 18 ατόμων στη Διεύθυνση Πληροφορικής της ΔΕΗ
Προηγούμενο άρθρο
Η ελληνική παρουσία στην έκθεση Anuga
Μενού