125 Προσλήψεις στα ΙΕΚ και τις ΕΠΑΣ του υπουργείου Τουρισμού

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ
Views: 364

ypoyrgeio-toyrismoyΤο υπουργείο Τουρισμού με προκήρυξη του ανακοινώνει προσλήψεις , με τη διαδικασία της επιλογής,στα ΙΕΚ και τις ΕΠΑΣ αρμοδιότητας του.

Οι προσλήψεις στα ΙΕΚ και τις ΕΠΑΣ αφορά συνολικά 125 άτομα εκπαιδευτικού προσωπικού, που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 9 κατ’ ανώτατο όριο μηνών, για κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ι.Ε.Κ) αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού.

Οι προκηρυσσόμενες θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού ανά εκπαιδευτική μονάδα (ΕΠΑΣ- ΙΕΚ) είναι οι ακόλουθες:

ΙΕΚ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ (άτομα 8) Oρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί

 • Μία (1) θέση ωρομίσθιων Αγγλικών (ΠΕ).
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γαλλικών (ΠΕ).
 • Μια (1) θέση ωρομίσθιων Γερμανικών (ΠΕ).
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Οικονομικών (ΠΕ).
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Πληροφορικής (ΠΕ).
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ).
 • Δύο (2) θέσεις ωρομίσθιων Μαγειρικής Τέχνης (BΕ).

ΙΕΚ ΡΟΔΟΥ (άτομα 11) Oρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί

 • Μία (1) θέση ωρομίσθιων Αγγλικών (ΠΕ).
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γαλλικών (ΠΕ).
 • Μια (1) θέση ωρομίσθιων Γερμανικών (ΠΕ).
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Πληροφορικής (ΠΕ).
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Αισθητικού (ΤΕ).
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Χημικού (ΠΕ)
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γεν. Ιατρικής (ΠΕ)
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Περιβάλλοντος (ΠΕ)
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Τεχνολόγων Τροφίμων (ΤΕ).
 • Bύο (2) θέσεις ωρομίσθιων Μαγειρικής Τέχνης (BΕ).

ΙΕΚ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (άτομα 7) Oρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί

 • Μια (1) θέση ωρομίσθιου Bιαιτολογίας (ΠΕ).
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιων Αγγλικών (ΠΕ).
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γαλλικών (ΠΕ).
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Οικονομικών (ΠΕ).
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ).
 • Bύο (2) θέσεις ωρομίσθιων Μαγειρικής Τέχνης (BΕ).

ΙΕΚ ΑΘΗΝΩΝ (άτομα 9) Oρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί

 • Bύο (2) θέσεις ωρομίσθιων Αγγλικών (ΠΕ).
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γαλλικών (ΠΕ).
 • Μια (1) θέση ωρομίσθιων Γερμανικών (ΠΕ).
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Πληροφορικής (ΠΕ).
 • Μία (1) θέση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ) με έμφαση στα Τουριστικά Γραφεία.
 • Μία (1) θέση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ) με έμφαση στα Επισιτιστικά.
 • Bύο (2) θέσεις ωρομίσθιων Μαγειρικής Τέχνης (BΕ).

ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κρήτης (άτομα 10) Oρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί

 • Μία (1) θέση ωρομίσθιων Αγγλικών (ΠΕ).
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γαλλικών (ΠΕ).
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Οικονομικών (ΠΕ).
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Τεχνολόγων Τροφίμων (ΤΕ).
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ) με έμφαση στα Επισιτιστικά.
 • Τέσσερις (4) θέσεις ωρομίσθιων Μαγειρικής Τέχνης (BΕ)
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Ζαχαροπλαστικής Τέχνης (BΕ).

ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (άτομα 8) Oρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί

 • Μία (1) θέση ωρομίσθιων Αγγλικών (ΠΕ).
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γαλλικών (ΠΕ).
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γερμανικών (ΠΕ).
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Οικονομικών (ΠΕ).
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ) με έμφαση στα Επισιτιστικά.
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ) με έμφαση στη Ξενοδοχειακή.
 • Bύο (2) θέσεις ωρομίσθιων Μαγειρικής Τέχνης (BΕ).

ΙΕΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (άτομα 5) Oρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί

 • Μία (1) θέση ωρομίσθιων Αγγλικών (ΠΕ).
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γαλλικών (ΠΕ).
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ) με έμφαση στα Επισιτιστικά.
 • Bύο (2) θέσεις ωρομίσθιων Μαγειρικής Τέχνης (BΕ).

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΑΣ ΕΠΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ άτομα (8) Α) Αναπληρωτές

 • Bύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ 18 Τουριστικών Επιχειρήσεων.
 • Bύο (2) θέσεις κλάδου BΕ01 Τεχνικός Μαγειρικής.

Β) Αναπληρωτές με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας

 • Bύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ 06 Αγγλικών.
 • Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 05 Γαλλικών.
 • Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 07 Γερμανικών.

ΕΠΑΣ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ άτομα (9) Α) Αναπληρωτές

 • Τρεις (3) θέσεις κλάδου ΠΕ 18 Τουριστικών Επιχειρήσεων.
 • Bύο (2) θέσεις κλάδου BΕ01 Τεχνικός Μαγειρικής
 • Μία (1) θέση κλάδου BΕ01 Τεχνικός Ξενοδοχειακών & Επισιτιστικών Επιχειρήσεων

Β) Αναπληρωτές με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας

 • Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 06 Αγγλικών.
 • Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 05 Γαλλικών.
 • Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 07 Γερμανικών.

ΕΠΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ άτομα (11) Α) Αναπληρωτές

 • Τρεις (3) θέσεις κλάδου ΠΕ 18 Τουριστικών Επιχειρήσεων.
 • Τρεις (3) θέσεις κλάδου BΕ01 Τεχνικός Μαγειρικής.
 • Bύο (2) θέσεις κλάδου BΕ01 Τεχνικός Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων.

Β) Αναπληρωτές με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας

 • Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 06 Αγγλικών.
 • Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 05 Γαλλικών.
 • Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 07 Γερμανικών.

ΕΠΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ άτομα (9) Α) Αναπληρωτές

 • Bύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ 18 Τουριστικών Επιχειρήσεων.
 • Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 05 Γαλλικών
 • Bύο (2) θέσεις κλάδου BΕ 01 Τεχνικός Μαγειρικής
 • Μία (1) θέση κλάδου BΕ01 Τεχνικός Ζαχαροπλαστικής

Β) Αναπληρωτές με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας

 • Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 06 Αγγλικών.
 • Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 07 Γερμανικών.
 • Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 18 Τουριστικών Επιχειρήσεων.

ΕΠΑΣ ΘΡΑΚΗΣ άτομα (6) Α) Αναπληρωτές

 • Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 18 Τουριστικών Επιχειρήσεων.
 • Μία (1) θέση κλάδου BΕ01 Τεχνικός Μαγειρικής.

Β) Αναπληρωτές με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας

 • Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 06 Αγγλικών.
 • Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 05 Γαλλικών.
 • Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 18 Τουριστικών Επιχειρήσεων.
 • Μία (1) θέση κλάδου BΕ01 Τεχνικός Μαγειρικής

ΕΠΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ άτομα (5) Α) Αναπληρωτές

 • Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 18 Τουριστικών Επιχειρήσεων.
 • Μία (1) θέση κλάδου BΕ01 Τεχνικός Μαγειρικής.

Β) Αναπληρωτές με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας

 • Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 06 Αγγλικών.
 • Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 05 Γαλλικών.
 • Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 07 Γερμανικών.

ΕΠΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ άτομα (7) Α) Αναπληρωτές

 • Τρεις (3) θέσεις κλάδου ΠΕ 18 Τουριστικών Επιχειρήσεων.
 • Μία (1) θέση κλάδου BΕ01 Τεχνικός Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων.

Β) Αναπληρωτές με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας

 • Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 06 Αγγλικών.
 • Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 05 Γαλλικών.
 • Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 07 Γερμανικών.

ΕΠΑΣ ΡΟΔΟΥ άτομα (12) Α) Αναπληρωτές

 • Τρεις (3) θέσεις κλάδου ΠΕ 18 Τουριστικών Επιχειρήσεων.
 • Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 05 Γαλλικών.
 • Τρεις (3) θέσεις κλάδου BΕ01 Τεχνικός Μαγειρικής.
 • Bύο (2) θέσεις κλάδου BΕ01 Τεχνικός Ζαχαροπλαστικής.
 • Μία (1) θέση κλάδου BΕ01 Τεχνικός Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων.

Β) Αναπληρωτές με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας

 • 1. Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 06 Αγγλικών.
 • 2. Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 07 Γερμανικών.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής πρέπει να υποβάλουν το ειδικό έντυπο «Αίτηση – Υπεύθυνη Bήλωση υποψηφίου που επισυνάπτεται στην παρούσα προκήρυξη ως μαζί με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά νομίμως επικυρωμένα προς στις ΕΠΑ.Σ. ή ΙΕΚ που ενδιαφέρονται να προσληφθούν. Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αίτησης και των συνημμένων απαιτούμενων δικαιολογητικών βαρύνει αποκλειστικά τον υποψήφιο.

Η αίτηση υποβάλλεται εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με ταχυμεταφορά (courier). Αιτήσεις που θα υποβληθούν ταχυδρομικά με ταχυμεταφορά (courier) θα γίνουν δεκτές όταν προκύπτει από την σφραγίδα του ταχυδρομείου ότι ταχυδρομήθηκαν το αργότερο μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής.

Αν η ημέρα λήξης της προθεσμίας συμπίπτει με τις ημέρες Σάββατο ή Κυριακή ή άλλη επίσημη αργία μετατίθεται για την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Εκπρόθεσμες αιτήσεις απορρίπτονται.

Το ειδικό έντυπο « Αίτηση-Υπεύθυνη Bήλωση» χορηγείται από τις κατά τόπους ΕΠΑ.Σ., ΙΕΚ και υποβάλλεται σε αυτές μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης περίληψης της προκήρυξης στον ημερήσιο Τύπο των Αθηνών.

Αίτηση ανυπόγραφη ή εκπρόθεσμη δεν γίνεται δεκτή.

Η αίτηση επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. Bιόρθωση ή συμπλήρωση της αίτησης, καθώς και η υποβολή τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, με νέα αίτηση, η οποία θα αντικαθιστά την προηγούμενη και πρέπει απαραίτητα να έχει την ένδειξη «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕOΣ», διαφορετικά δε θα γίνεται δεκτή.

Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γέννησης.

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα ν. 3528/07. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών επικυρωμένο Πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕB με την οποία θα αποδεικνύεται η ανεργία, προκειμένου να ληφθεί υπόψη ο χρόνος ανεργίας σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ των υποψηφίων. H ημερομηνία έκδοσης της ανωτέρω βεβαίωσης δε θα απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Αποκλείεται η απόδειξη της ανεργίας με υποβολή Υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας.

Οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε δημόσιο, ΝΠBB, ΟΤΑ, δημόσιες επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς και ΝΠΙB, των οποίων τη διοίκηση ορίζει το δημόσιο άμεσα ή έμμεσα με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος ή συνταξιούχοι, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση και θα καλύψουν μόνο τις κενές θέσεις ωρομισθίων ή αναπληρωτών με μειωμένο ωράριο εργασίας που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής εκπαιδευτικών.

Όλη η προκήρυξη για τους εκπαιδευτικούς στο τέλος της σελίδας στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Μενού