Επιμόρφωση εργοδοτών σε καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 148
class (1)Προγράμματα κατάρτισης εργοδότών για καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας από τον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιώς Πρόγραμμα επιμόρφωσης εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας στις επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές υπάγονται στην γ΄κατηγορία (χαμηλής επικινδυνότητας) σύμφωνα με το π.δ. 294/88 και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους πραγματοποιεί ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς σε συνεργασία με το ΚΑΕΛΕ της ΕΣΕΕ.
Στην κατηγορία γ’ ανήκουν επιχειρήσεις με οικονομική δραστηριότητα:
 • Γεωργία,
 • Κτηνοτροφία,
 • Εμπόριο,
 • Εστιατόρια,
 • Ξενοδοχεία,
 • Επικοινωνίες,
 • Μεταφορές,
 • Αποθηκεύσεις,
 • Τράπεζες και λοιπά οικονομικά ιδρύματα,
 • Ασφάλειες,
 • Διεκπεραιώσεις υποθέσεων,
 • Ενοικιάσεις κινητών και ακινήτων και
 • λοιπές υπηρεσίες εκτός από τις υπηρεσίες περισυλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας ακαθάρτων που υπάγονται στην Β΄ Κατηγορία, Διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες όλων των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας.
Σύμφωνα με το νόμο, για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στην γ’ κατηγορία (χαμηλής επικινδυνότητας) και απασχολούν μέχρι 50 άτομα προσωπικό, καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας μπορεί να ασκεί ο ίδιος ο εργοδότης, εφόσον επιμορφωθεί κατάλληλα (σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 13 του Ν. 1568/85 και 6 του Π.Δ. 17/96) χωρίς άλλη προϋπόθεση.
Επισημαίνεται ότι η μη τήρηση των διατάξεων και των ρυθμίσεων της νομοθεσίας για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας από τις επιχειρήσεις, επιβάλλει ποινικές και διοικητικές κυρώσεις του Ν.2639/1998.
Τα προγράμματα του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς θα είναι διάρκειας 10 ωρών έκαστο και προκειμένου για την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης είναι απαραίτητη η παρακολούθηση του.
Το κόστος συμμετοχής καθορίζεται σε 50 ευρώ για τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, τα οποία έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για την τρέχουσα περίοδο και 80 ευρώ για τους λοιπούς ενδιαφερόμενους (π.χ. μη μέλη, εργοδότες άλλων κλάδων πλην του εμπορίου).

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Υψηλή ζήτηση για Ελληνες μηχανικούς στην Ολλανδία
Προηγούμενο άρθρο
Χιλιάδες προσλήψεις στα ΑΕΙ εκτός ΑΣΕΠ
Μενού