Πως θα μεταφέρεις παροχές ανεργίας σε περίπτωση που ψάχνεις εργασία στο εξωτερικό

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 122

douleia_exoterikoΓενικά, για να λαμβάνετε παροχές ανεργίας πρέπει να ζείτε στη χώρα που τις καταβάλλει. Ωστόσο, υπό ορισμένες προϋποθέσεις μπορείτε να μεταβείτε σε μια άλλη χώρα της Ε.Ε. προς αναζήτηση εργασίας και να εξακολουθήσετε να λαμβάνετε τις παροχές ανεργίας από τη χώρα στην οποία περάσατε σε καθεστώς ανεργίας.

Μπορείτε να μείνετε σε μια άλλη χώρα μέχρι 3 μήνες, αλλά οι υπηρεσίες απασχόλησης της χώρας που καταβάλλει τις παροχές μπορεί να σας επιτρέψουν να μείνετε στο εξωτερικό μέχρι 6 μήνες αν το ζητήσετε.
Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο εάν: είστε πλήρως άνεργος /-η (όχι μερικώς ή κατά διαστήματα) και δικαιούστε παροχές ανεργίας στη χώρα όπου περάσατε σε καθεστώς ανεργίας.
Πριν από την αναχώρησή σας, οφείλετε: να είστε εγγεγραμμένος/-η επί 4 τουλάχιστον εβδομάδες ως άνεργος/-η που αναζητά εργασία στις υπηρεσίες απασχόλησης της χώρας όπου περάσατε σε καθεστώς ανεργίας (μπορεί να υπάρξουν εξαιρέσεις) να υποβάλετε αίτηση για την έκδοση εντύπου U2 (πρώην έντυπο E 303) – άδεια εξαγωγής των παροχών ανεργίας που δικαιούστε – στις εθνικές υπηρεσίες απασχόλησης. Η άδεια αυτή ισχύει μόνο για μια χώρα.
Αν επιθυμείτε να εξαγάγετε σε άλλη χώρα τις παροχές ανεργίας που δικαιούστε, πρέπει να ζητήσετε την έκδοση άλλου εντύπου U2.
Ρωτήστε το γραφείο εργασίας της περιοχής σας αν χρειάζεται να επιστρέψετε στη χώρα σας για να ζητήσετε την έκδοση αυτής της νέας άδειας ή αν μπορείτε να διεκπεραιώσετε την υπόθεση από το εξωτερικό.
Κατά την άφιξή σας στη νέα χώρα πρέπει: να εγγραφείτε ως άτομο που αναζητά εργασία στις εθνικές υπηρεσίες απασχόλησης εντός 7 ημερών από την ημερομηνία που πάψατε να είστε διαθέσιμος/-η στις υπηρεσίες απασχόλησης της χώρας που εγκαταλείψατε να υποβάλετε το έντυπο U2 (πρώην έντυπο E 303) κατά την εγγραφή να συμφωνήσετε με όλους τους ελέγχους που διενεργούνται στα άτομα που ζητούν παροχές ανεργίας στη νέα σας χώρα, σαν να επρόκειτο να εισπράξετε τις παροχές ανεργίας εκεί.
Σας συμβουλεύουμε να μάθετε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχετε ως άτομο που αναζητά εργασία στη νέα σας χώρα.
Μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι στη χώρα όπου περάσατε σε καθεστώς ανεργίας.
Θα σας καταβληθεί τότε το ίδιο ποσό με αυτό που ήδη λαμβάνατε, απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό σας στη χώρα όπου περάσατε σε καθεστώς ανεργίας.
Αν θέλετε να διατηρήσετε το δικαίωμά σας για παροχές ανεργίας, φροντίστε να επιστρέψετε στη χώρα που σας τις καταβάλλει πριν από την ημερομηνία λήξης του δικαιώματός σας.
Πρέπει να γνωρίζετε ότι αν προέρχεστε από τη Βουλγαρία, την Κροατία ή τη Ρουμανία, μπορεί να υπάρχουν κανόνες που περιορίζουν προσωρινά το δικαίωμά σας για εργασία σε ορισμένες χώρες της Ε.Ε.
Διαμονή στο εξωτερικό περισσότερο από 3 μήνες
Αν θέλετε να μείνετε στο εξωτερικό περισσότερο από 3 μήνες οφείλετε να υποβάλετε αίτηση παράτασης στις υπηρεσίες απασχόλησης της χώρας όπου περάσατε σε καθεστώς ανεργίας εξηγώντας τους λόγους που την επιβάλλουν.
Θα πρέπει να πείσετε τις υπηρεσίες αυτές ότι έχετε μεγάλες πιθανότητες να βρείτε εργασία στη χώρα υποδοχής. Διαφορετικά, ίσως αρνηθούν να σας δώσουν την παράταση.
Ζητήστε την παράταση το νωρίτερο δυνατό και οπωσδήποτε πριν από την εκπνοή της αρχικής τρίμηνης περιόδου.
Ίση μεταχείριση
Όταν αναζητάτε εργασία στο εξωτερικό, έχετε τα ίδια δικαιώματα με εκείνα των υπηκόων της χώρας υποδοχής όσον αφορά: την πρόσβαση στην εργασία την υποστήριξη από τις υπηρεσίες απασχόλησης την οικονομική ενίσχυση που θα σας βοηθήσει να βρείτε εργασία.
Η νέα σας χώρα μπορεί να περιμένει μέχρις ότου δημιουργήσετε πραγματικό δεσμό με την τοπική αγορά εργασίας προτού σας χορηγήσει ορισμένα είδη οικονομικής ενίσχυσης για να σας βοηθήσει να βρείτε εργασία, όπως χαμηλότοκα δάνεια για ανέργους που ξεκινούν μια επιχείρηση.
Το ότι βρίσκεστε στη χώρα και αναζητάτε εργασία για εύλογο χρονικό διάστημα ίσως μετρήσει ως πραγματικός δεσμός.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Τι αλλάζει στις άδειες δημοσίων υπαλλήλων
Προηγούμενο άρθρο
Εξαντλήθηκαν τα κουπόνια για τα δελτία μετακίνησης των ΑμεΑ
Μενού