Λιμενικό αποτελέσματα δοκίμων σημαιοφόρων 2013

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 259

limenikoΤα τελικά αποτελέσματα για τις προσλήψεις Δοκίμων σημαιοφόρων ανακοίνωσε το Λιμενικό Σώμα για την προκήρυξη του 2013 και μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών από τους υποψηφίους. Συγκεκριμένα το Λιμενικό Σώμα – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανακοινώνει τα αποτελέσματα για τις προσλήψεις του διαγωνισμού υποψηφίων Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. έτους 2013 .

Συνολικά κατατέθηκαν δικαιολογητικά για συμμετοχή στις διαδικασίες του διαγωνισμού από 1.130 υποψηφίους (586 άνδρες – 544 γυναίκες).
Έγκυρα δικαιολογητικά υπέβαλαν 763 υποψήφιοι (395 άνδρες – 368 γυναίκες) ανά κατηγορία ως ακολούθως :
ΑΕΙ : 623 (288 άνδρες – 335 γυναίκες),
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ : 91 (60 άνδρες – 31 γυναίκες),
ΑΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ : 43 (42 άνδρες – 01 γυναίκα),
ΑΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ : 06 (05 άνδρες – 01 γυναίκα).
Μετά τη διαδικασία υψομέτρησης παρέμειναν 528 υποψήφιοι (293 άνδρες – 235 γυναίκες) ανά κατηγορία ως ακολούθως :
ΑΕΙ: 424 (215 άνδρες – 209 γυναίκες),
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ : 60 (36 άνδρες – 24 γυναίκες),
ΑΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ : 38 (37 άνδρες – 01 γυναίκα),
ΑΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ : 06 (05 άνδρες – 01 γυναίκα).
Μετά τη διαδικασία ιατρικών εξετάσεων και παραπομπής στην Α.Ν.Υ.Ε. παρέμειναν 412 υποψήφιοι (225 άνδρες – 187 γυναίκες) ανά κατηγορία ως ακολούθως:
ΑΕΙ : 324 (159 άνδρες – 165 γυναίκες),
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ : 49 (29 άνδρες – 20 γυναίκες),
ΑΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ : 33 (32 άνδρες – 01 γυναίκα),
ΑΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ : 06 (05 άνδρες – 01 γυναίκα).
Μετά τη διαδικασία της κολύμβησης παρέμειναν 397 υποψήφιοι (222 άνδρες – 175 γυναίκες) ανά κατηγορία ως ακολούθως :
ΑΕΙ : 311 (156 άνδρες – 155 γυναίκες),
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ : 47 (29 άνδρες – 18 γυναίκες),
ΑΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ : 33 (32 άνδρες – 01 γυναίκα),
ΑΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ : 06 (05 άνδρες – 01 γυναίκα).
Μετά την ολοκλήρωση των αγωνισμάτων της αθλητικής δοκιμασίας παρέμειναν 265 υποψήφιοι (201 άνδρες – 64 γυναίκες) ανά κατηγορία ως ακολούθως :
ΑΕΙ : 199 (143 άνδρες – 56 γυναίκες),
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ : 33 (25 άνδρες – 08 γυναίκες),
ΑΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ : 29 (29 άνδρες – 0 γυναίκες),
ΑΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ : 04 (04 άνδρες – 0 γυναίκες).
Μετά τη διαδικασία ψυχοτεχνικών δοκιμασιών παρέμειναν 261 υποψήφιοι (197 άνδρες – 64 γυναίκες) ανά κατηγορία ως ακολούθως :
ΑΕΙ : 196 (140 άνδρες – 56 γυναίκες),
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ : 32 (24 άνδρες – 08 γυναίκες),
ΑΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ : 29 (29 άνδρες – 0 γυναίκες),
ΑΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ : 04 (04 άνδρες – 0 γυναίκες).
Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, η οποία αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (μπορείτε να ενημερωθείτε και από το ΕΣΠΑ-ΕΡΓΑΣΙΑ κάνοντας “κλικ” στον ακόλουθο url: https://espaergasia.com/?page_id=670 )
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης: ΒΛΛΤΟΠ-7Ξ5 συμπληρώθηκε αριθμός συνολικά ένδεκα (11) κενών θέσεων που προέκυψαν λόγω αποτυχίας των υποψήφιων στις κατηγορίες διπλωματούχων Πλοιάρχων και Μηχανικών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και πτυχιούχων τμημάτων Πολυτεχνείων ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα, με ισάριθμους υποψηφίους της κατηγορίας πτυχιούχων τμημάτων Πανεπιστημίων ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα.
Οι πίνακες Επιτυχόντων και Επιλαχόντων υποψηφίων Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. έτους 2013 αναρτήθηκαν την 25-10-2013 ημέρα Παρασκευή στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr), καθώς και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., στην Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1 – Ε2.
Οι Πίνακες Εισαγομένων στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων ΛΣ και Επιλαχόντων, θα προκύψουν μετά από την εκδίκαση από το ΑΣΕΠ τυχόν ενστάσεων, η προθεσμία υποβολής των οποίων ορίζεται από την 26η Οκτωβρίου 2013, ημέρα Σάββατο έως και την 4η Νοεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα.
Στην ένσταση που κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ, πρέπει να επισυνάπτεται και παράβολο πενήντα (50) ευρώ που εκδίδεται από Δημόσιο Ταμείο άλλως η ένσταση δεν λαμβάνεται υπόψη.
Επισημαίνεται ότι η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και όχι για την βαθμολογία και την ουσιαστική εκτίμηση των πραγμάτων και πρέπει να περιέχει συγκεκριμένους λόγους ακυρότητας κατά συγκεκριμένης πράξεως ή παραλείψεως.
Υποψήφιοι που επιθυμούν να λάβουν γνώση των γραπτών δοκιμίων τους στα μαθήματα που εξετάσθηκαν, μπορούν να προσέρχονται στον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξετάσεων υποψηφίων δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. έτους 2013 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
(Αρχηγείο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ – Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Πειραιάς), αφού προηγουμένως έλθουν σε συνεννόηση με τη Γραμματεία εν λόγω Προέδρου (τηλ.: 210 4191639).

Μενού