Πρόγραμμα Έμμισθης Εργασιακής Εμπειρίας για νέους καθηγητές της Αγγλικής Γλώσσας

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 217

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΝΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Ο Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Equal Society καλεί νέους πτυχιούχους με επάρκεια διδασκαλίας Αγγλικής γλώσσας να συμμετάσχουν στο Έργο «Δωρεάν εκπαίδευση και πιστοποίηση στην εκπαίδευση ενηλίκων μέσω blended τηλεκατάρτισης στην Αγγλική γλώσσα με παράλληλη απόκτηση εργασιακής εμπειρίας με αμειβόμενη και πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης διδασκαλίας»

Το Έργο εντάσσεται στα πλαίσια της δράσης «egnosis» και αφορά νέους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας έως 29 ετών που διαθέτουν :

  • Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας

ή

  • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με εκπαιδευτική επάρκεια διδασκαλίας Αγγλική γλώσσας επιπέδου proficiency

ή

  • Επάρκεια διδασκαλίας Αγγλικής γλώσσας λόγω τετράχρονης φοίτησης σε φορέα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού

Οι ενδιαφερόμενοι θα ενταχθούν σε ολοκληρωμένο πρόγραμμα προετοιμασίας και εργασιακής ένταξης που θα περιλαμβάνει διαδοχικά :

  • Παρακολούθηση σεμιναρίου εκπαίδευσης ενηλίκων στην Αγγλική γλώσσα μέσω blended τηλεκατάρτισης. Οι εκπαιδευόμενοι εκπαιδευτές ενηλίκων θα καταρτιστούν στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών που συνδυάζουν τη διά ζώσης διδασκαλία σε ομάδες ενηλίκων με την παράλληλη εποπτευόμενη ασύγχρονη τηλεκατάρτιση. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα δοθεί αντίστοιχο πιστοποιητικό επιμόρφωσης.
  • Συμμετοχή ως εκπαιδευτές στο Έργο «Δωρεάν κατάρτιση 30.000 ανέργων στην Αγγλική γλώσσα». Με τη συμμετοχή τους θα αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων με blended τηλεκατάρτιση, με αμειβόμενη ωρομίσθια εργασία και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη σύμφωνα με την Π.Κ. 12/26-9-2013 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα εργασιακής εμπειρίας είναι υποχρεωτική τουλάχιστον για 50 ώρες εφόσον υπάρχει σχετική ζήτηση από τους εκπαιδευτικούς φορείς που συμμετέχουν στο Έργο «Δωρεάν κατάρτιση 30.000 ανέργων στην Αγγλική γλώσσα». Με την ολοκλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών θα δοθεί βεβαίωση προϋπηρεσίας.

Για τη συμπλήρωση αίτησης ενδιαφέροντος και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Έργου www.cambridge-vellum.gr/english Τα σεμινάρια θα υλοποιηθούν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Για συμμετέχοντες από απομακρυσμένες περιοχές θα υπάρχει ζωντανή μετάδοση των σεμιναρίων μέσω web. Ο τόπος και ο χρόνος υλοποίησης των σεμιναρίων θα ανακοινωθεί στους αιτούντες μέσω email ή τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Cedefop: Ποια επαγγέλματα θα έχουν ζήτηση στην Ελλάδα μέχρι το 2020
Προηγούμενο άρθρο
Ανοικτό Πανεπιστήμιο ξεκινούν οι αιτήσεις 2014-15
Μενού