Υποτροφία από το κληροδότημα «Φανής Σαριγιάννη» για μεταπτυχιακά στη Φυτοπαθολογία

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 106

2010_ikyΤο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει διαγωνισμό, για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στο εξωτερικό, με σκοπό την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών πρώτου ή δεύτερου κύκλου, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Φανής Σαριγιάννη». Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι Πανεπιστημίων, οι οποίοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης ή να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή στο εξωτερικό και σε αντικείμενο της Φυτοπαθολογίας ή επί μέρους γνωστικών αντικειμένων που υπάγονται σε αυτή όπως:

• Η ταξινόμηση και η γενετική των φυτοπαθογόνων μικροοργανισμών
• Η μελέτη της γενετικής των πληθυσμών και της παθογένεσης
• Η επιδημιολογία των ασθενειών των φυτών
• Η μελέτη της οικολογίας των φυτοπαθογόνων
• Η κλασσική και μοριακή αναγνώριση και ταυτοποίηση των φυτοπαθογόνων μικροοργανισμών
• Η μελέτη της αλληλεπίδρασης των παθογόνων με το φυτό-ξενιστή στο βιοχημικό και μοριακό
(γονιδιακό-πρωτεομικό-μεταβολομικό) επίπεδο
• Η βιολογική και χημική αντιμετώπιση ασθενειών
• Η μελέτη της ανάπτυξης ανθεκτικότητας των φυτοπαθογόνων μικροοργανισμών στα χημικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα
• Η μελέτη των μηχανισμών άμυνας των φυτών στις προσβολές από φυτοπαθογόνους μικροοργανισμούς, η ανάπτυξη της Μοριακής Φυτοπαθολογίας.

Ειδικότερα:
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από επιτροπή, η οποία καταρτίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κ.Δ. 18/1941, στα γραφεία του Ι.Κ.Υ. (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία) και βάσει του ακόλουθου προγράμματος :
– Τετάρτη 8/1/2014, ώρα 10.00: εξέταση ξένων γλωσσών
– Δευτέρα 13/1/2014 ώρα 10.00: εξέταση μαθήματος ειδίκευσης

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει:
α. Υποχρεωτική εξέταση στην ξένη γλώσσα:
• Γραπτή και προφορική για όλους τους υποψηφίους σε μία (1) τουλάχιστον από τις πέντε γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική. Οι υποψήφιοι είναι δυνατόν να εξετασθούν, προαιρετικά, και μετά από αίτησή τους, και σε άλλη/ες γλώσσες από τις προαναφερόμενες, πλην της υποχρεωτικώς εξεταζόμενης.

Η επιτυχία σε μία (1) από τις προαναφερόμενες γλώσσες αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των υποψηφίων στην εξέταση του μαθήματος, που ορίζεται για την ειδίκευση «Φυτοπαθολογία».
Στην προγραμματισμένη εξέταση της ξένης γλώσσας υποχρεούνται να προσέλθουν όλοι οι υποψήφιοι, ανεξάρτητα αν κατέχουν τίτλο που πιστοποιεί την άριστη γνώση της.

Επιστημονική Περιοχή Ειδίκευση Θέση Εξεταζόμενο μάθημα
001 Γεωπονικές Επιστήμες 1 Φυτοπαθολογία

Το ακαθάριστο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε χίλια πεντακόσια (1.500,00 €) ευρώ το μήνα. Επίσης, στον υπότροφο θα καταβληθούν τα έξοδα μετάβασής του στο εξωτερικό, και μετά την λήξη της μετεκπαίδευσής του, τα έξοδα επιστροφής του, καθοριζόμενα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ., που θα εγκριθεί από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρεια Αττικής.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία), το αργότερο μέχρι 12 Δεκεμβρίου 2013, αίτηση με τα δικαιολογητικά:

Τυχόν διευκρινίσεις, καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα του διαγωνισμού μαζί με τα έντυπα αιτήσεων, παρέχονται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία) καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 12-2.30 μ.μ. ΤΗΛ. 210-3726346, 394, 395 FAX:210-3255478.

Πηγή :Diorismos.GR

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέση καθηγητού κλασσικού και σύγχρονου χορού στο Δημοτικό Ωδείο Θήβας
Προηγούμενο άρθρο
9 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ιεράπετρας
Μενού